Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.8.2019 at 08:00 - 1.7.2020 at 16:00

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Valinnainen opintojakso

Maantieteen kandiohjelma vastaa opintojaksosta.

Ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

MAA-103

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee aluesuunnittelun ja -politiikan keskeisiä nykyteemoja.

Suoritus tenttiakvaariossa opiskelijan valitsemana ajankohtana.

Aluesuunnittelu, aluepolitiikka, suunnittelun politiikka ja osallistuminen, kaupunkipolitiikka, alue- ja kaupunkisuunnittelu Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Tentitään pakollisena: Hall, Peter & Tewdwr-Jones, Mark (2011, viides painos). Urban and regional planning. Routledge, London.

Valitaan lisäksi yksi seuraavista kirjoista:

1) Moisio, S. (2012). Valtio, alue, politiikka: Suomen tilasuhteiden sääntely toisesta maailmansodasta nykypäivään. Vastapaino, Tampere.

2) Laakso, S. & Loikkanen, H.A. (2004). Kaupunkitalous: Johdatus kaupungistumiseen, kaupunkien maankäyttöön sekä yritysten ja kotitalouksien sijoittumiseen. Gaudeamus, Helsinki.

3) Bäcklund, P. (2007). Tietämisen politiikka. Kokemuksellinen tieto kunnan halinnassa. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki.

4) Koskela, H. (2009). Pelkokierre: Pelon politiikka, turvamarkkinat ja kamppailu kaupunkitilasta. Gaudeamus, Helsinki.

5) Staffans, A. & Väyrynen (2009, toim.). Oppiva kaupunkisuunnittelu. Arkkitehtuurin julkaisuja 2009/98. TKK, Espoo.

Yleinen arvosteluasteoikko hyl-1-5.

1) Ilmoittaudu tenttiin ensin weboodissa.

2) Varaa tenttiaika websivulta: target=_blank> target=_blank>https://examinarium.helsinki.fi/#/

1) Anmäla dig till tentamen i weboodi.

2) Reservera tentamenstiden från websidan: target=_blank> target=_blank>https://examinarium.helsinki.fi/#/

1) Register for the exam in weboodi.

2) Reserve time for your exam from web-page: target=_blank> target=_blank>https://examinarium.helsinki.fi/#/

Kirjatentti tenttiakvaariossa.