Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Vierailuluentojen, tutkielmien tarkistusten ja väitöstilaisuuksien seuraamista, tai konferensseihin osallistumisia 5 op edestä.

Enrol
30.8.2019 at 09:00 - 15.7.2020 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Conduct of the course

Kurssi koostuu pieniin pop-up -kursseihin osallistumisista, vierailuluentojen, tutkielmien tarkistusten ja väitöstilaisuuksien seuraamisista, tai konferensseihin osallistumisista yhteensä 5 op edestä. Kurssin käytyään opiskelija osaa seurata maantieteen alan tieteellistä keskustelua ja osaa arvioida maantieteellisen tutkimuksen erilaisia menetelmiä ja suuntauksia. Opiskelija tutustuu maantieteen moninaiseen ja laajaan tutkimuskenttään.

Description

Valinnainen opintojakso

Maantieteen kandiohjelma vastaa opintojaksosta

Ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Kurssin käytyään opiskelija osaa seurata maantieteen alan tieteellistä keskustelua ja osaa arvioida maantieteellisen tutkimuksen erilaisia menetelmiä ja suuntauksia. Opiskelija tutustuu maantieteen moninaiseen ja laajaan tutkimuskenttään.

Opintojen 2. ja 3. vuoden aikana

Kahden lukuvuoden ajan.

Kurssin aikana opiskelija itsenäisesti osallistuu maantieteen tieteellisen viestinnän seuraamiseen. Opiskelija koostaa opintosuorituksen itsenäisesti seuraamalla ja raportoimalla pro gradu -tutkielmien tarkistustilaisuuksia, väitöstilaisuuksia, vieralailuentoja ja seminaareja.

Maantieteellisen tutkimuksen tieteellisen viestinnän seuraamista, niiden pohdintaa, kirjallista raportointia, sekä toisten opiskelijoiden raporttien arviointia ja kommentointia.

Kurssi arvostellaan asteikolla 1-5. Arviointi perustuu kirjoitettuihin raportteihin, ja pääpaina on pohtivassa ja reflektoivassa tarkastelussa. Opiskelijan tulee koota kahden lukuvuoden aikana yhteensä 120 pistettä, joista 100 pistettä voi koostua vapaavalintaisesti maantieteen tieteellisen viestinnän tapahtumien seuraamisesta. Loput 20 pistettä koostuu muiden opiskelijoiden raporttien kommentoinnista, arvioinnista ja keskustelusta. pro gradun tarkistilaisuudesta saa 4 pistettä, väitöstilaisuuksista 8 pistettä, vierailuluennoista 10 pistettä, yhden päivän seminaariin osallistumisesta 20 pistettä, kahden päivän seminaariin tai konferenssiin osallistumisesta 50 pistettä, ja puolen päivän mittaiseen seminaariin osallistumisesta 10 pistettä. Seminaarissa tai konferenssissa pidettävästä omasta esitelmästä saa ylimääräiset 20 pistettä.

Vierailuluentojen, tutkielmien tarkistusten ja väitöstilaisuuksien seuraamista, tai konfferensseihin osallistumista. Näiden osasuoritusten raportointi kirjallisesti.