Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
19.2.2020 at 08:00 - 10.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pakollinen

Maantieteen kandiohjelma

Opintokokonaisuus MAA-400

Ei avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Kurssin käytyään opiskelija on saanut laajat tiedot ja taidot oman työn suunnittelemiseksi ja tulosten raportoimiseksi kirjallisesti ja suullisesti.

Opintojen 2. tai 3. vuosi

Syyslukukaudella, periodi 1

Kurssi etenee johdonmukaisesti tutkimustyön taustoittamisesta hankesuunnittelun kautta raportointitaitoihin.

Esseetentti, arvostelu 1-5.

Luennot 24 h ja esseetentti.