Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
28.9.2019 at 09:00 - 31.10.2019 at 23:59

Messages

Hanna-Riitta Kymäläinen

Published, 17.9.2019 at 12:19

Kontaktiopetuskerroilla on 75 %:n läsnäolovelvoite. Ensimmäinen kontaktiopetuskerta (28.10.2019 klo 10-13) on pakollinen. Ensimmäisessä tapaamisessa mm. muodostetaan ryhmät ja laaditaan ryhmän pelisäännöt.

Ifall du vill delta i en svenskspråkig grupp, kontakta Hanna-Riitta
(hanna-riitta.kymalainen@helsinki.fi) innan kursen börjar.

Jos sinulla on läppäri, otathan sen kurssille mukaan. Mobiililaitteistakin on joissakin kurssin toiminnoissa hyötyä.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 28.10.2019
10:15 - 12:45
Thu 31.10.2019
12:15 - 14:45
Mon 4.11.2019
10:15 - 12:45
Thu 7.11.2019
12:15 - 14:45
Mon 11.11.2019
10:15 - 12:45
Thu 14.11.2019
12:15 - 14:45
Mon 18.11.2019
10:15 - 12:45
Thu 21.11.2019
12:15 - 14:45
Mon 25.11.2019
10:15 - 12:45
Thu 28.11.2019
12:15 - 14:45
Mon 2.12.2019
10:15 - 12:45
Thu 5.12.2019
12:15 - 14:45
Mon 9.12.2019
10:15 - 12:45
Thu 12.12.2019
12:15 - 14:45

Description

Kurssi on tarkoitettu ainoastaan maataloustieteiden kandiohjelman opiskelijoille.

Maataloustieteiden perusopinnot ja aineopintoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perustella pelisääntöjen sopimisen merkityksen ryhmätyöskentelyssä ja osaa laatia ryhmän pelisäännöt yhdessä muiden kanssa. Hän osaa tunnistaa erilaisia tapoja suunnitella uraa ja analysoida omaa päätöksentekoaan, osaa kuvata omaa osaamistaan, osaa tunnistaa erilaisia työnhaun strategioita ja soveltaa niitä sekä pystyy laatimaan työnhaun dokumentit. Hän osaa kuvata ryhmän toiminnan vaiheet ja tiimityöskentelyn piirteet sekä projektinhallinnan osa-alueet ja keskeiset hyvät toimintatavat, jakaa oman alan tehtäväannon ja projektin osakokonaisuuksiin sekä suunnitella projektin resursoinnin. Hän osaa keskeiset työelämässä tarvittavat taidot, mukaan lukien neuvottelutaidot. Lisäksi hän osaa perustella mielipiteen kestävällä tavalla alan keskustelussa.

Periodi II, suositellaan suoritettavaksi 3. lukuvuonna.

  • Urasuunnittelu ja itsetuntemus, työnhaun taidot (esim. CV:n ja työhakemuksen laatiminen, oman osaamisen esittäminen suullisesti).
  • Portfoliotyöskentely.
  • Projektihallinnan perusteet, projektisuunnitelman laatiminen, aikataulutus, resursointi, toteutus ja raportointi.
  • Projekti- ja tiimityöskentelytaidot, roolit.
  • Työelämässä tarvittavat taidot.
  • Kestävä argumentointi työelämässä.
  • Neuvottelutaidot.

35 h kontaktiopetusta sekä harjoitustyöt ja itsenäinen työskentely. Kurssilla on paljon ryhmätyötä sekä itsenäistä työskentelyä ennen kontaktiopetustunteja ja niiden jälkeen.

Kymäläinen, H-R., Lakkala, M. H., Kamppari, K. & Carver, E. 2016. Opas projektityöskentelyyn. Tieteestä toimintaa -verkosto, Helsingin yliopisto. 78 s. http://hdl.handle.net/10138/160099

Harjoitustyöt. Arvioidaan asteikolla hyväksytty–hylätty.

Kaikkien yksilö- ja ryhmätehtävien hyväksytty suorittaminen kurssin aikana. Kurssi on suoritettava loppuun saman periodin aikana.

Osa kurssin tapaamiskerroista on pakollisia, ilmoitetaan tarkemmin ensimmäisessä tapaamisessa ja kurssin Moodle-sivulla.

Yliopistonlehtori Hanna-Riitta Kymäläinen.

Korvaa opintojakson 812217 (MAAT302) Projektinhallinta ja työelämätaidot 3 op.