Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.1.2020 at 08:00 - 3.2.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 13.2.2020
12:00 - 16:00

Description

Ei ennakkotietovaatimuksia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata pelto- ja puutarhakasvien tuotannon ilmastolliset ja maaperälliset edellytykset Suomessa
  • tuntee tuotantoekosysteemin ja ruokajärjestelmään kuuluvia osatekijöitä
  • tuntee pääpiirteet tärkeimpien pelto- ja puutarhakasvien viljelytoimista, kasvinravitsemuksesta, käytetystä teknologiasta sekä työturvallisuudesta

Periodit I-II, suositellaan suoritettavaksi 1. lukuvuonna.

  • Ruokajärjestelmä ja tuotantoekosysteemi
  • Peltokasvien tuotanto
  • Puutarhakasvien tuotanto
  • Maa ja kasvinravinteet
  • Kasvintuotannon teknologia
  • Työturvallisuus

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja tentteihin. 90 h luentoja ja 72 h omatoimista opiskelua.

Luentomateriaali ja kurssilla osoitettu kirjallisuus.

Kolme osiota, joista jokaisesta lopputentti ja oma arvosana. Arvioidaan asteikolla 0–5.

Osio 1: Kasvintuotanto 3 op; Osio 2: Maa ja kasvinravinteet 1 op; Osio 3: Kasvintuotannon teknologia 2 op.

Osio 1 voi suorittaa luentotentteinä kahdessa osatentissä. Luentotenttien suoritukset ovat voimassa vain kyseisen vuoden luentojen ajan.

Opintojakso on osa maataloustieteiden perusopintoja, joiden perusteella myönnetään agronomin arvo.

Priit Tammeorg

Korvaa opintojakson 812207 (MAAT102).