Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.2.2019 at 09:00 - 18.3.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 11.3.2019
10:15 - 11:45
Mon 18.3.2019
10:15 - 11:45
Mon 25.3.2019
10:15 - 11:45
Mon 1.4.2019
10:15 - 11:45
Mon 8.4.2019
10:15 - 11:45
Mon 15.4.2019
10:15 - 11:45
Fri 3.5.2019
10:00 - 12:00
Mon 6.5.2019
10:00 - 12:00

Description

Kurssin käytyäsi — ymmärrät ekologian peruskäsitteitä ja -prosesseja populaation, yhteisön ja ekosysteemin tasolla ja pystyt soveltamaan ymmärrystäsi muutamiin ihmisen ruoantuotannon käytännön haasteisiin.

Periodi IV, suositellaan suoritettavaksi 1. opiskeluvuonna.

Kurssin aihepiirit sisältävät: Eliöiden resurssivaatimukset; elinympäristöt ja biomit; populaatioiden
kasvuun vaikuttavat perusprosessit; lajienväliset vuorovaikutukset; luonnonsuojelubiologia

Kurssi toteutetaan käänteisen opetuksen menetelmällä (engl. flipped classroom). Käänteisessä
opetuksessa opiskellaan ensin itsenäisesti käyttäen apuna verkossa olevia opetusmateriaaleja. Tällöin
varsinaisella oppitunnilla jää enemmän aikaa opettajan ja opiskelijoiden väliselle vuorovaikutukselle,
sosiaaliselle oppimiselle sekä opitun syventämiselle ja soveltamiselle.

Kurssin kotisivulta löytyvät kaikki pakolliset kurssimateriaalit. Oheislukemista kurssille tarjoaa
Townsend, C. R., Begon, M. & Harper, J. L. 2008. Essentials of Ecology, 3rd Edition, Wiley-
Blackwell, jota suosittelemme kaikille aiheesta kiinnostuneille. E-kirjana se löytyy Helka-kirjastotietokannasta:
https://helka.finna.fi/. Suomeksi: Hanski I., Lindström J., Niemelä J., Pietiäinen H.,
Ranta E. 1998. Ekologia WSOY, 1 panos, WSOY.

Koti- ja luokkatehtävät, tentti. Arvioidaan asteikolla 0–5. Koti- ja luokkatehtävät 50 %, tentti 50 %.

Yliopistonlehtori N.N. (agroekologia)

Korvaa opintojakson 812210 (MAAT105) Ekologian perusteet maataloustieteiden opiskelijoille, 2 op.