Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2019 at 08:00 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 15.8.2019
12:00 - 16:00

Description

Bioenergiasta ja sen tuotannosta kiinnostuneet maatalous-, metsä- ja taloustieteiden opiskelijat.

Lukion fysiikan mekaniikan, sähköopin, termodynamiikan ja lämpöopin perusteet tai vastaavat tiedot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä käytettävissä olevia bioenergiamuotoja ja antaa esimerkkejä bioenergian tuotantoketjuista. Opiskelija ymmärtää bioenergian tuotannon rajallisuuden ja osaa arvioida bioenergian merkitystä Suomen energiahuollossa. Opiskelija osaa kuvata metsä- peltobioenergiaan tuotannon keskeiset ympäristövaikutukset. Lisäksi opiskelija osaa laskea energian yksikkömuunnoksiin, energiasisältöön, tehoon ja hyötysuhteeseen liittyviä peruslaskutoimituksia.

Periodi III, suositellaan suoritettavaksi 1. tai 2. lukuvuonna. Järjestetään joka toinen vuosi parittomina vuosina.

Opiskelija perehtyy energian tarpeeseen ja bioenergian tuotantomuotoihin sekä bioenergian tuotannon merkitykseen maassamme. Puubiomassan korjuu, jalostaminen energiatuotteiksi ja energian tuottaminen puusta ovat kurssin keskeistä sisältöä. Bioenergian tuotannon ympäristövaikutukset käsitellään monipuolisesti. Kurssilla tehdään harjoituksia, joiden avulla opiskelija oppii ymmärtämään energiantuotantoon ja käyttöön liittyviä suuruussuhteita ja fysikaalisia lainalaisuuksia.

Kurssin päätteeksi ei järjestetä erillistä luentokuulustelua. Kurssin voi suorittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla.

Suoritustapa A:

  1. opiskelija palauttaa kuudesta harjoituksesta vähintään viisi,
  2. opiskelija vertaisarvioi vähintään viisi harjoitusta,
  3. opiskelija saa harjoitusten kokonaispistemäärästä vähintään 50 %.

Suoritustapa B:

Opiskelija suorittaa koko kurssin kirjallisessa uusintatentissä hyväksytysti. Uusintatentin tehtävät ovat samantapaisia kirjallisia tai laskutehtäviä kuin kurssin harjoitukset. Uusintoja järjestetään kaksi periodissa IV. Jos opiskelija on valinnut suoritustavan A, mutta ei yllä vaadittuun harjoituspisteiden minimäärään, hänen tulee suorittaa kurssi vaihtoehdon B mukaan.

Luentomateriaali ja kurssilla osoitettu kirjallisuus.

Kurssi arvioidaan harjoituksista saadun pistemäärään perusteella seuraavasti:

Kokonaispistemäärä (%) maksimista

Arvosana

< 50

hylätty

< 60

1

< 70

2

< 80

3

< 90

4

≥ 90

5

tai uusintatentissä saadun pistemäärän mukaan tentissä ilmoitettavalla tavalla.

Opetus on pääosin suomenkielistä, mutta yksittäisiä luentoja voidaan pitää englanniksi.

Yliopistonlehtori Hannu Mikkola (maataloustieteiden kandiohjelma) ja yliopistonlehtori Veli-Pekka Kivinen (metsätieteiden kandiohjelma).

Korvaa aikaisemman opintojakson 82245 (Y92) Bioenergiaketjut 5 op.