Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
5.5.2020 at 08:00 - 25.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 4.6.2020
12:00 - 16:00

Description

MAAT-001 Fysiikka I, MAAT-012 Kasvintuotannon perusteet ja MAAT-014 Kotieläintuotannon perusteet tai vastaavat tiedot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata viljan ja säiliörehun tuotantoketjun vaiheet ja siinä käytettävät koneet, osaa esittää kasvihuoneen tärkeimmät osajärjestelmät ja kuvata niissä käytettävää teknologiaa, osaa laskea yleisimpien koneketjujen työsaavutuksia, osaa arvioida huollon vaikutusta koneen elinkaarisiin kustannuksiin ja työturvallisuuteen, osaa suunnitella omiin laskelmiin perustuvan säilörehun korjuuketjun ja viljakasvuston perustamiseen soveltuvan koneketjun, osaa laatia yksinkertaisia konekustannuslaskelmia.

Periodi IV

Koneistaminen ja energian käyttö, hyötysuhde, aikatutkimukset, menetelmätutkimukset, työturvallisuus, konekapasiteetti, kone- ja ajallisuuskustannukset, kasvintuotannon vaihtoehtoiset koneketjut, kasvihuoneteknologia, koneiden huolto ja korjaaminen.

Luennot, harjoitukset ja hyväksytysti suoritettu kurssitentti.

Luentomateriaali ja kurssilla osoitettu kirjallisuus.

Aktiivinen osallistuminen luennoille (ilmoitetaan tarkemmin kurssin alussa sekä kurssin Moodle-alueella), harjoitustyöt ja lopputentti. Arvioidaan asteikolla 0–5.

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Hannu Mikkola

Korvaa opintojakson 812211 (MAAT106).