Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.12.2019 at 09:00 - 13.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 23.1.2020
10:00 - 12:00

Description

Opetuksessa lähdetään siitä, että opiskelija on suorittanut MAAT-012 Kasvintuotannon perusteet tai vastaavat tiedot ja tuntee Suomessa viljeltävät peltokasvit ja niiden viljelytekniikan pääpiirteet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kasvien elinkaaren eri vaiheet itämisestä hedelmän kypsymiseen ja osaa analysoida niihin vaikuttavia sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä.
  • osaa kuvata, miten ympäristötekijät ja perimä vaikuttavat keskeisimpien pellolla ja avomaalla viljeltävien kasvien sadonmuodostukseen ja miten viljelytekniikalla voidaan vaikuttaa sadon määrään ja raaka-aineen käyttötarkoituksen mukaiseen laatuun.
  • osaa kuvata sadon ruokinnallisen arvon.
  • tuntee tuotantoteknologian perusteet ja osaa kuvata peltoekosysteemin energia- ja hiilivirrat.
  • tuntee ja osaa kuvailla erilaisia tuotantotapoja teknis-kemiallisesta teknis-biologiseen

Periodit I-II, suositellaan suoritettavaksi 2. lukuvuonna.

Tuotantotapavaihtoehdot. Itäminen ja siihen vaikuttavat tekijät. Yksi- ja kaksisirkkaisten kasvien kehitysvaiheet ja kasvu. Viljat, nurmet, palko-, öljy-, juuri- ja mukulakasvit sekä avomaanvihannekset. Sadon- ja laadunmuodostukseen vaikuttavat tekijät. Sadon käyttö. Sadon ruokinnallinen arvo.

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja osatentit. Kurssilla on kotitehtäviä.

52 h luentoja ja 83 h omatoimista opiskelua.

Luentomateriaali ja kurssilla osoitettu kirjallisuus.

Kolme osatenttiä. Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosana perustuu osatenttien yhteenlaskettuun pistemäärään.

Osasuoritukset ovat voimassa vain saman lukuvuoden aikana. Kurssia ei voi suorittaa osissa eri lukuvuosien aikana.

Kurssille on ilmoittauduttava viimeistään kolmanteen luentokertaan mennessä.

Priit Tammeorg

Korvaa opintojakson 812213 (MAAT202) Peltokasvien sadonmuodostus ja tuotantojärjestelmät 6 op.