Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.4.2020 at 08:00 - 4.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ratkaista energian ja aineen siirtymiseen liittyviä ongelmia laskennallisin menetelmin.

Periodi II, suositellaan suoritettavaksi 2. lukuvuonna.

Opiskelija perehtyy massa- ja energiataseeseen, lämmön ja aineen siirtymiseen ja putkivirtauksiin sekä kaasujen, nesteiden ja lämmön siirtymiseen vaikuttaviin tekijöihin biologisissa järjestelmissä (maaperä ja kasvit).

42 h luentoja, 28 h laskuharjoituksia ja 65 h omatoimista opiskelua.

M. Hautala, Fysiikkaa pellosta pöytään ja takaisin peltoon.

Tentti. Arvioidaan asteikolla 0–5.

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Yliopistonlehtori Mikko Hautala.

Korvaa opintojakson 822015 (YFYS2).