Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.4.2020 at 08:00 - 4.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Ensisijaisesti agroteknologiaan suuntautuvat maataloustieteiden kandiohjelman opiskelijat.

Esitietona vaaditaan kurssien MAAT-001 Fysiikka I, MAAT-021 Maaperätieteen perusteet, MAAT-012 Kasvintuotannon perusteet ja MAAT-023 Maatalouden koneet, teho ja energia suoritukset tai vastaavat tiedot.

Opintojakson suoritettunaan opiskelija osaa keskeiset mekaniikan laskutoimitukset, osaa maamekaniikan, maan kantokyvyn, renkaiden valinnan keskeiset peruslaskutoimitukset, osaa tulkita alan standardeja, osaa kuvata traktoreiden ja maataloustyökoneiden kytkentästandardit sekä osaa etsiä tietoa koneille asetetuista vaatimuksista.

Periodi III, suositellaan suoritettavaksi 2.-3. lukuvuonna. Järjestetään joka toinen vuosi parillisina vuosina.

Maatalouskoneiden mekaniikka, maamekaniikka, maaperän ominaisuudet, maan ja koneiden vuorovaikutus, maan muokkauksen fysiikka, renkaat ja pito, työkoneiden hallinta ja tuenta, traktorin ja työkoneen välinen voimansiirto, traktorin ja työkoneen kytkentästandardit sekä konedirektiivi ja sen vaatimukset.

Kuulustelu, laskuharjoitukset ja muut harjoitustyöt.

Luentomateriaali ja kurssilla osoitettu kirjallisuus.

Tentti, laskuharjoitukset ja muut harjoitustyöt. Arvostellaan asteikolla 0–5 tai hylätty-hyväksytty. Kurssin eri osien painoarvot loppuarvosanassa kerrotaan kurssin alussa sekä kurssin Moodle-alueella.

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Antti Lajunen

Korvaa opintojakson 822107 (AGTEK202) Työkoneiden käyttö ja mekaniikka 5 op.