Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.4.2020 at 08:00 - 4.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Ensisijaisesti agroteknologiaan suuntautuvat maataloustieteiden kandiohjelman opiskelijat.

Esitietona vaaditaan kurssien MAAT-001 Fysiikka I, MAAT-021 Maaperätieteen perusteet, MAAT-012 Kasvintuotannon perusteet ja MAAT-023 Maatalouden koneet, teho ja energia suoritukset tai vastaavat tiedot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa valita koneenosien vahvuuksia annettujen teho-, voima- ja materiaalivaatimusten perusteella, osaa muotoilla koneteknisen ongelman fysiikan ongelmaksi ja edelleen ratkaista sen, osaa tulkita maatalouskonealan standardeja, osaa luetella maatalouskoneiden rakenteissa yleisimmin käytettävät liitostavat sekä kuvata niiden valintaperusteet, osaa valita laakerityypin kohteen vaatimusten mukaisesti, osaa kuvata laakerien mitoitusperiaatteen, osaa analysoida erilaisten tehonvälitysjärjestelmien soveltuvuuden kohteeseen, osaa piirtää yksinkertaisia hydrauliikkapiirejä käyttäen standardisoituja piirrossymboleja sekä osaa mitoittaa sylinterikäytön.

Periodi IV, suositellaan suoritettavaksi 2.-3. opiskeluvuonna. Järjestetään joka toinen vuosi parillisina vuosina.

Metallit ja lujuusopin perusteet, hydrauliikan perusteet, hydrauliikan komponentit ja hydrauliset järjestelmät, laakerointi, tiivisteet, koneiden kiinteät ja liikkuvat liitokset, tehon välitys koneessa, mekanismien perusteet, kytkimet ja jarrut.

Kuulustelu, laskuharjoitukset ja muut harjoitustyöt.

Luentomateriaali ja kurssilla osoitettu kirjallisuus.

Tentti, laskuharjoitukset ja muut harjoitustyöt. Arvostellaan asteikolla 0–5 tai hylätty-hyväksytty. Kurssin eri osien painoarvot loppuarvosanassa kerrotaan kurssin alussa sekä kurssin Moodle-alueella.

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Professori Antti Lajunen

Korvaa opintojakson 822110 (AGTEK203) Työkoneiden koneenosat ja rakenteet 5 op.