Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Basics of Agricultural Environment Technology 5 Cr General Examination 24.10.2019 - 24.10.2019
Basics of Agricultural Environment Technology 5 Cr General Examination 26.9.2019 - 26.9.2019
Basics of Agricultural Environment Technology 5 Cr General Examination 16.5.2019 - 16.5.2019
Maatalouden ympäristöteknologian perusteet 5 Cr Lecture Course 11.3.2019 - 26.4.2019

Target group

Ensisijaisesti agroteknologiaan suuntautuvat maataloustieteiden ja ympäristötieteiden kandiohjelmien opiskelijat.

Prerequisites

Suositellaan MAAT-022 Kestävä maataloustuotanto, MAAT-001 Fysiikka 1 ja KEK-110 Kemian perusteet suoritukset tai vastaavat tiedot.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata maataloustuotannon ympäristöteknologiset prosessit ja tärkeimmät teknologiset keinot vähentää maatalouden aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Hän osaa kuvata, laskea ja arvioida maatalouden tuotantomenetelmien ja -tapojen ympäristövaikutuksia sekä kuvata laajan ja yksinkertaistetun elinkaariarviointimenetelmän piirteet ja arvioida menetelmää.

Timing

Periodi IV, suositellaan suoritettavaksi 2.-3. lukuvuonna /Järjestetään joka toinen vuosi parittomina vuosina.

Contents

Opiskelija perehtyy ympäristökuormituksen muodostumiseen, ravinnetaseisiin, energian käyttöön, kuormituksen vähentämismahdollisuuksiin, alkutuotannon ympäristösäädöksiin sekä ympäristöteknologisiin mittaustapoihin ja laskentamenetelmiin. Työkaluina ovat mm. systeemianalyysi, elinkaari- ja energia-arviointi sekä taselaskelmat. Kurssilla harjoitellaan mittaamista, laskemista ja raportointia.

Completion

35 h kontaktiopetusta ja yht. 100 h laskuharjoituksia, harjoitustöitä sekä itsenäistä työskentelyä.

Study materials

Luentomateriaali, laskuharjoitukset ja kurssilla osoitettu kirjallisuus.

Assessment practices and criteria

Tentti, laskuharjoitukset ja harjoitustyöraportti, joiden painoarvot ilmoitetaan kurssin Moodle-alueella. Arvioidaan asteikolla 0–5.

Relation to other study units

Korvaa opintojakson 812212 (MAAT104).