Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.4.2020 at 08:00 - 4.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Ensisijaisesti kotieläintieteeseen suuntautuvat maataloustieteiden kandiohjelman opiskelijat.

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää kurssien Anatomian ja fysiologian perusteet ja MAAT-301 Rehujen koostumus ja rehuarvo suorittamista tai vastaavia tietoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata yksimahaisten eläinten ja märehtijöiden ruoansulatuksen erityispiirteet
  • pystyy selittämään ravintoaineiden fysiologiset tehtävät kotieläinten ravitsemuksessa
  • osaa kuvata naaras- ja uroseläinten lisääntymistoiminnat
  • hallitsee lisääntymiselinten anatomian ja fysiologian perusteet
  • osaa kuvata lisääntymisbiotekniikan menetelmiä

Periodi III, suositellaan suoritettavaksi 2. lukuvuonna.

Kotieläinten ruoansulatus, ravintoaineiden tehtävät ja keskeiset aineenvaihduntareitit, lisääntymistoiminnat, lisääntymiselinten anatomia ja fysiologia, lisääntymisbiotekniikka.

Luennot, tehtävät ja tentti. Suoritus edellyttää harjoitusten ja tentin suorittamista hyväksytysti. 40 h kontaktiopetusta, 20 h tehtäviä ja 75 h omatoimista opiskelua.

Luentomateriaali ja kurssilla osoitettu kirjallisuus.

Ravitsemus- ja lisääntymisfysiologian osat arvioidaan erikseen asteikolla 0–5. Ravitsemusfysiologiassa tentin osuus kurssiarvosanasta 65 %, kertaustehtävien 25 % ja luennoilla annettavien harjoitusten 10 %. Lisääntymisfysiologiassa kurssisuorituksen arviointi perustuu tenttiin.

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Yliopistonlehtori Tuomo Kokkonen ja professori Aila Vanhatalo.

Korvaa opintojakson 815052 (KEL204) Ravitsemus- ja lisääntymisfysiologia 5 op.