Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
19.11.2019 at 08:00 - 9.12.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 19.12.2019
12:00 - 16:00

Description

Ensisijaisesti kotieläintieteeseen suuntautuvat maataloustieteiden kandiohjelman opiskelijat.

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää seuraavien kurssien suorittamista: Anatomian ja fysiologian perusteet ja MAAT-301 Rehujen koostumus ja rehuarvo tai vastaavat tiedot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa keskeiset kysymykset sikojen ja siipikarjan ravitsemusfysiologiasta, ravintoaineiden tarpeesta ja rehuista sekä osaa kuvata ja selittää kasvuun ja munantuotantoon liittyvät vaikutusmekanismit ja osaa kuvata tuotantomuotojen sisällön ja erityspiirteet ja lopputuotteiden laatuun vaikuttavat tekijät.

Periodi 1, suositellaan suoritettavaksi 3. lukuvuonna.

  • Sikojen ja siipikarjan ravinnontarve ja ravintoaineiden hyväksikäyttö.
  • Rehuraaka-aineiden ominaisuudet ja ruokinta tuotantokauden eri vaiheissa.
  • Tuotantomuotojen sisältö ja erityispiirteet.
  • Lihan ja kananmunan koostumukseen ja laatuun vaikuttavat tekijät.

38 h luentoja, 27 h harjoitustöitä ja 70 h omatoimista opiskelua

Luentomateriaali ja luennoilla osoitettu kirjallisuus.

Tentti. Arvioidaan asteikolla 0–5. Harjoitustyö. Arvioidaan asteikolla hyväksytty–hylätty.

Professori Jarmo Valaja.

Korvaa opintojakson 815060 (KEL301) Sikojen ja siipikarjan ravitsemus ja tuotanto 4 op.