Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.3.2020 at 08:00 - 22.3.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 16.4.2020
12:00 - 16:00

Description

Ensisijaisesti kotieläintieteeseen suuntautuvat maataloustieteiden kandiohjelman opiskelijat ja kotieläinjalostukseen ja –biotekniikkaan suuntautuvat molekyylibiotieteiden ja biologian kandiohjelmien opiskelijat.

MAAT-104 Kotieläintuotannon perusteet ja MAAT-305 Jalostuksen perusteet tai vastaavat tiedot.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kuvata perinnölliseen edistymiseen vaikuttavat tekijät ja niiden väliset vuorosuhteet, ymmärtää eläinten jalostusarvokäsitteen ja monen ominaisuuden samanaikaisen valinnan hyödyt sekä osaa arvioida jalostusohjelmien kriittiset tekijät. Opiskelija tuntee tärkeimpien kotieläinten suomalaiset jalostusohjelmat ja osaa arvioida niitä kriittisesti. Opiskelija tietää keinosiemennyksen, alkionsiirron, siittiösolujen lajittelun ja DNA-testauksen pääpiirteet ja osaa kuvata näiden menetelmien merkityksen kotieläinjalostuksessa.

Joka vuosi, KL, III periodi. Suositellaan suoritettavaksi 3. opintovuotena.

Jalostusohjelman yleisperiaatteet, jalostusarvokäsite, jalostustavoitteiden määrittäminen, valintateoria ja jalostusohjelman suunnittelu, keinosiemennyksen, alkionsiirtojen ja siittiösolujen lajittelun tekniikat ja niiden merkitys kotieläinjalostuksessa, molekyyligeneettiset merkit ja DNA-testaus kotieläinjalostuksessa.

40 h luentoja ja yht. 95 h harjoitustöitä ja omatoimista opiskelua.

Luentomateriaali ja luennoilla osoitettu kirjallisuus.

Tentti ja harjoitustyöt. Arvioidaan asteikolla 0–5

Yliopistonlehtori Jarmo Juga ja yliopistonlehtori Kari Elo.

Korvaa opintojakson 815068 (KEL303) Jalostusohjelmat ja kotieläinbiotekniikka 4 op.