Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
31.3.2018 at 08:00 - 15.6.2018 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.8.2018
12:00 - 16:00

Description

Basic knowledge of soil science (such as MAAT-021 Principles of soil science ) is required. In addition, the courses selected for the module of Environmental Soil Science (MAAT-400, ENV-420, MAAT-640 or MAAT-650, or according to PSP) must be completed before taking the literature exam.

Tavoitteena on syventää luentokursseilla saavutettua osaamista. Opiskelija saa kokonaiskäsityksen maaperätieteen ilmiöistä ja niiden maataloudellisista sovelluksista.

Maaperä- ja ympäristötieteen kokoava kirjallisuuskuulustelu. Opiskelija lukee osoitetun materiaalin omatoimisesti. Valittu kirjallisuus kattaa maaperätieteen eri osa-alueet nimenomaan kotimaisesta näkökulmasta. Kirjallisuus käsittelee maaperätieteen perusteiden lisäksi myös maataloudellisen maaperätieteen ajankohtaisaiheita.

130 h Itsenäistä työskentelyä.

1. M. Paasonen-Kivekäs, R. Peltomaa, P. Vakkilainen & H. Äijö (toim.): Maan vesi- ja ravinnetalous. Luvut 2, 4, 5 ja 9 (Maaperä, Aineiden käyttäytyminen maaperässä, Maaperän vesitalouden järjestelyn lähtökohdat, Maatalousmaan kastelu; s. 17-72, 129-240 ja 351-372) 2. painos. Salaojayhdistys. Gummerus Kirjapaino, Jyväskylä, 2016. www.salaojayhdistys.fi -> julkaisut

2. J. Peltonen & T. Harmonen (toim.): Ravinteet kasvintuotannossa. Tieto tuottamaan 127. 95 s. Pro Agria Keskusten Liitto 2009. 96 s.

3. L. Alakukku & H. Teräväinen (toim.): Maan rakenteen hoito. Tieto tuottamaan 98. Pro Agria Keskusten Liitto 2002. 96 s.

4. Marttinen, S. ym. Biokaasulaitosten lopputuotteet lannoitevalmisteina. MTT Raportti 82. MTT, Jokioinen 2013. 70 s.

www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti82.pdf

5. R. Palva, S. Alasuutari & T. Harmonen: Lannan käsittely ja käyttö. Tieto tuottamaan 128. Pro Agria Keskusten Liitto, 2009. 96 s.

6. R. Uusitalo, P. Ekholm, E. Turtola, H. Pitkänen, H. Lehtonen, K. Granlund, S. Bäck, M. Puustinen, A. Räike, J. Lehtoranta, S.Rekolainen, M. Walls & P. Kauppila: Maatalous Itämeren rehevöittäjänä. Maa- ja elintarviketalous 96. MTT, Jokioinen 2007. 34 s. www.mtt.fi/met/pdf/met96.pdf

7. E. Turtola & K. Ylivainio: Suomen kotieläintalouden fosforikierto - säätöpotentiaali maatiloilla ja aluetasolla. s. 161-189 ja 224-244. Maa- ja elintarviketalous 138. MTT, Jokioinen 2009. 232 s. www.mtt.fi/met/pdf/met138.pdf

8. K. Regina, H. Lehtonen, T. Palosuo & S. Ahvenjärvi. Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt ja niiden vähentäminen. MTT Raportti 127. MTT, Jokioinen 2014. 44 s. http://jukuri.mtt.fi/bitstream/handle/10024/481727/mttraportti127.pdf

Kirjallinen ja suullinen kuulustelu. Arvioidaan asteikolla 0–5.

Maaperä- ja ympäristötieteen professori/apulaisprofessori N.N.