Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssin tavoitteena on madaltaa kynnystä lukiomatematiikan ja yliopistomatematiikan välillä sekä tukea myöhempien matemaattispohjaisten aineiden opiskelua. Sisällön pääosan muodostavat joukko-opin perusteet merkintätapoineen, erityyppiset todistustekniikat ja yleisemmin matemaattinen ajattelu sekä suullinen ja kirjallinen viestintä. Lisäksi kurssilla tutustutaan logiikan alkeisiin ja oman valinnan mukaan joko kompleksilukuihin tai tietojenkäsittelytieteessä tarvittaviin matemaattisiin työkaluihin.

Kurssin opetuksessa sovelletaan Tehostetun kisällioppimisen menetelmää.

Enrol
14.8.2017 at 09:00 - 11.12.2017 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 4.9.2017
10:00 - 12:00
Thu 7.9.2017
11:00 - 12:00
Mon 11.9.2017
10:00 - 12:00
Thu 14.9.2017
11:00 - 12:00
Mon 18.9.2017
10:00 - 12:00
Thu 21.9.2017
11:00 - 12:00
Mon 25.9.2017
10:00 - 12:00
Thu 28.9.2017
11:00 - 12:00
Mon 2.10.2017
10:00 - 12:00
Thu 5.10.2017
11:00 - 12:00
Mon 9.10.2017
10:00 - 12:00
Thu 12.10.2017
11:00 - 12:00
Mon 16.10.2017
10:00 - 12:00
Mon 30.10.2017
10:00 - 12:00
Mon 6.11.2017
10:00 - 12:00
Mon 13.11.2017
10:00 - 12:00
Mon 20.11.2017
10:00 - 12:00
Mon 27.11.2017
10:00 - 12:00
Mon 4.12.2017
10:00 - 12:00
Mon 11.12.2017
10:00 - 12:00

Material

Kurssimateriaali

Lecture material

Tasks

Harjoitus 1

Harjoitus 2

Harjoitus 3

Harjoitus 4

Harjoitus 5

Harjoitus 6

Description

Opintojaksosta vastaa Matemaattisten tieteiden kandiohjelma. Se kuuluu matematiikan perusopintohin.Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Lukiomatematiikka

Lukiomatematiikan taitoja voi tarvittaessa vahvistaa suorittamalla opintojakson Lukiomatematiikan kertauskurssi.

Joukko-opin perusteet merkintätapoineen sekä erityyppiset todistustekniikat. Matemaattinen
ajattelu sekä suullinen ja kirjallinen viestintä.

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella 1. ja 2. periodissa. Opintojakso järjestetään todennäköisesti myös kevätlukukaudella 3. ja 4. periodissa.

Syyslukukaudella opintojakso on tarjolla ensisijaisesti Matemaattisten tieteiden ja Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman opiskelijoille. Myös muiden kandiohjelmien opiskelijat voivat osallistua syksyn opintojaksolle, jos tilaa on. Kevätlukukauden opintojakso on tarjolla kaikille.

Joukko-opin perusteet merkintätapoineen sekä erityyppiset todistustekniikat. Matemaattinen
ajattelu sekä suullinen ja kirjallinen viestintä.

Opintomonisteena on L. Oinonen: Johdatus yliopistomatematiikkaan

Kurssilla tehdään viikoittaisia harjoitustehtäviä, joiden tekemiseen on tarjolla ohjausta. Lisäksi kurssilla on luentoja.

Opiskelijan osaamista arvioidaan kurssin aikana. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Välikokeet:

MA 23.10. klo 9-12

PE 22.12. klo 12-15

Opetus koostuu harjoitustehtävistä, niiden tekemiseen tarjotusta ohjauksesta sekä luennoista.