Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2018 at 09:00 - 29.4.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 15.1.2019
14:00 - 16:00
Tue 22.1.2019
14:00 - 16:00
Tue 29.1.2019
14:00 - 16:00
Tue 5.2.2019
14:00 - 16:00
Tue 12.2.2019
14:00 - 16:00
Tue 19.2.2019
14:00 - 16:00
Tue 26.2.2019
14:00 - 16:00
Mon 11.3.2019
10:00 - 12:00
Mon 18.3.2019
10:00 - 12:00
Mon 25.3.2019
10:00 - 12:00
Mon 1.4.2019
10:00 - 12:00
Mon 8.4.2019
10:00 - 12:00
Mon 15.4.2019
10:00 - 12:00
Mon 22.4.2019
10:00 - 12:00
Mon 29.4.2019
10:00 - 12:00

Description

Opintojaksosta vastaa Matemaattisten tieteiden kandiohjelma. Se kuuluu matematiikan perusopintohin.Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Lukiomatematiikka

Lukiomatematiikan taitoja voi tarvittaessa vahvistaa suorittamalla opintojakson Lukiomatematiikan kertauskurssi.

Joukko-opin perusteet merkintätapoineen sekä erityyppiset todistustekniikat. Matemaattinen
ajattelu sekä suullinen ja kirjallinen viestintä.

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella 1. ja 2. periodissa. Opintojakso järjestetään todennäköisesti myös kevätlukukaudella 3. ja 4. periodissa.

Syyslukukaudella opintojakso on tarjolla ensisijaisesti Matemaattisten tieteiden ja Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman opiskelijoille. Myös muiden kandiohjelmien opiskelijat voivat osallistua syksyn opintojaksolle, jos tilaa on. Kevätlukukauden opintojakso on tarjolla kaikille.

Joukko-opin perusteet merkintätapoineen sekä erityyppiset todistustekniikat. Matemaattinen
ajattelu sekä suullinen ja kirjallinen viestintä.

Opintomonisteena on L. Oinonen: Johdatus yliopistomatematiikkaan

Kurssilla tehdään viikoittaisia harjoitustehtäviä, joiden tekemiseen on tarjolla ohjausta. Lisäksi kurssilla on luentoja.

Opiskelijan osaamista arvioidaan kurssin aikana. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Opetus koostuu harjoitustehtävistä, niiden tekemiseen tarjotusta ohjauksesta sekä luennoista.