Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.3.2018 at 08:00 - 13.10.2019 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Opintojaksosta vastaa Matemaattisten tieteiden kandiohjelma. Se kuuluu matematiikan perusopintohin.Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Lukiomatematiikka

Lukiomatematiikan taitoja voi tarvittaessa vahvistaa suorittamalla opintojakson Lukiomatematiikan kertauskurssi.

Joukko-opin perusteet merkintätapoineen sekä erityyppiset todistustekniikat. Matemaattinen
ajattelu sekä suullinen ja kirjallinen viestintä.

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella 1. ja 2. periodissa. Opintojakso järjestetään todennäköisesti myös kevätlukukaudella 3. ja 4. periodissa.

Syyslukukaudella opintojakso on tarjolla ensisijaisesti Matemaattisten tieteiden ja Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman opiskelijoille. Myös muiden kandiohjelmien opiskelijat voivat osallistua syksyn opintojaksolle, jos tilaa on. Kevätlukukauden opintojakso on tarjolla kaikille.

Joukko-opin perusteet merkintätapoineen sekä erityyppiset todistustekniikat. Matemaattinen
ajattelu sekä suullinen ja kirjallinen viestintä.

Opintomonisteena on L. Oinonen: Johdatus yliopistomatematiikkaan

Kurssilla tehdään viikoittaisia harjoitustehtäviä, joiden tekemiseen on tarjolla ohjausta. Lisäksi kurssilla on luentoja.

Opiskelijan osaamista arvioidaan kurssin aikana. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustapana on tentti Kumpulan Examinarium-tenttitilassa. Tutustu

Examinariumin ohjeisiin osoitteessa

https://blogs.helsinki.fi/examinarium/

ja Kumpulan tenttitilan ohjeisiin osoitteessa

https://wiki.helsinki.fi/display/kumpula/Tenttitila

Tentti suoritetaan kynällä ja paperilla. Tietokoneen laskinta saa
käyttää apuna.

Osallistuaksesi tenttiin, tee näin:

1. Ilmoittaudu tenttiin weboodissa (tässä ikkunassa)
2. Varaa tenttiaika Kumpulan tenttitilasta
osoitteessa https://examinarium.helsinki.fi

+++

Instructions in English

This exam is not yet available in English in the Examinarium system. You
can read about the system here: http://blogs.helsinki.fi/examinarium-en/

Opetus koostuu harjoitustehtävistä, niiden tekemiseen tarjotusta ohjauksesta sekä luennoista.