Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.10.2019 at 08:00 - 31.12.2020 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Lukiomatematiikka tai lukiomatematiikan kertauskurssi.

Kurssilla opitaan perustaitoja, joita
tarvitaan matematiikan opinnoissa. Kurssilla
tutustutaan funktioihin ja relaatioihin, joukkoopin
perusteisiin ja numeroituvuuteen sekä
kompleksilukuihin. Lisäksi käsitellään äärellisen
joukon osajoukkojen ja permutaatioiden
lukumäärien laskemista. Kurssilla tärkeässä
osassa on todistaminen, ja kurssilla opitaan
erilaisia todistustekniikoita kuten induktio. Myös
alkeislogiikkaa käsitellään totuustaulujen kautta.
Kurssilla myös opitaan matemaattista ajattelua
sekä suullinen ja kirjallinen viestintä.

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella 1. periodissa.

Kurssilla opitaan perustaitoja, joita tarvitaan
matematiikan opinnoissa. Kurssilla tutustutaan
funktioihin ja relaatioihin, joukko-opin
perusteisiin ja numeroituvuuteen sekä
kompleksilukuihin. Lisäksi käsitellään äärellisen
joukon osajoukkojen ja permutaatioiden
lukumäärien laskemista. Kurssilla tärkeässä
osassa on todistaminen, ja kurssilla opitaan
erilaisia todistustekniikoita kuten induktio. Myös
alkeislogiikkaa käsitellään totuustaulujen kautta.

Opintomonisteena on L. Oinonen: Johdatus
yliopistomatematiikkaan tai vastaava
myöhemmin ilmoitettava materiaali

Kurssilla tehdään viikoittaisia harjoitustehtäviä,
joiden tekemiseen on tarjolla ohjausta. Lisäksi
kurssilla on luentoja.

Arvostelussa voidaan käyttää esimerkiksi
harjoitustehtäviä ja tenttiä.
Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustapana on tentti Kumpulan Examinarium-tenttitilassa. Tutustu

Examinariumin ohjeisiin osoitteessa

https://blogs.helsinki.fi/examinarium/

ja Kumpulan tenttitilan ohjeisiin osoitteessa

https://wiki.helsinki.fi/display/kumpula/Tenttitila

Tentti suoritetaan kynällä ja paperilla. Tietokoneen laskinta saa
käyttää apuna.

Osallistuaksesi tenttiin, tee näin:

1. Ilmoittaudu tenttiin weboodissa (tässä ikkunassa)
2. Varaa tenttiaika Kumpulan tenttitilasta
osoitteessa https://examinarium.helsinki.fi

+++

Instructions in English

This exam is not yet available in English in the Examinarium system. You
can read about the system here: http://blogs.helsinki.fi/examinarium-en/

Opetus koostuu harjoitustehtävistä, niiden
tekemiseen tarjotusta ohjauksesta sekä
luennoista.