Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Apua harjoitustehtävien tekemiseen saa kurssin ohjaajilta tiistaisin klo 14-17 Exactumin luokassa C322. Ensimmäinen kerta on tiistaina 20.3.2018.

Kurssikoe on tiistaina 8.5.2018 klo 15-18 Exactumin auditorioissa.

Enrol
12.2.2018 at 08:00 - 2.5.2018 at 23:59

Interaction

Integraalilaskennan Moodlessa ovat DIGest-menetelmällä toteutetut kurssin harjoitukset ja niihin liittyvä informaatio. Lisäksi Moodlessa on mm. yleinen keskustelualue kurssin asioista. Presemo on tarkoitettu anonyymiin keskusteluun mm. luentojen yhteydessä. Luentopäiväkirjasta saat selville etukäteen, mitä seuraavalla luennolla käsitellään, samoin voit jälkikäteen tarkistaa, mitä asioita luennoilla on käsitelty. Erityisesti tämä helpottaa kurssin seuraamista, jos olet ollut pois joltakin luennolta. Luentopäiväkirjaan tulee esille luennoilla esitettyjä esimerkkejä ja muuta mahdollista ylimääräistä materiaalia, jota ei ole oppikirjassa. Lisäksi luentopäiväkirjassa on linkkejä kurssin aiheisiin liittyviin artikkeleihin Wikipediassa ja MathWorldissa.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 13.3.2018
12:15 - 14:00
Thu 15.3.2018
12:15 - 14:00
Tue 20.3.2018
12:15 - 14:00
Thu 22.3.2018
12:15 - 14:00
Tue 27.3.2018
12:15 - 14:00
Thu 5.4.2018
12:15 - 14:00
Tue 10.4.2018
12:15 - 14:00
Thu 12.4.2018
12:15 - 14:00
Tue 17.4.2018
12:15 - 14:00
Thu 19.4.2018
12:15 - 14:00
Tue 24.4.2018
12:15 - 14:00
Thu 26.4.2018
12:15 - 14:00
Thu 3.5.2018
12:15 - 14:00

Other teaching

20.03. - 27.03.2018 Tue 14.15-17.00
10.04. - 24.04.2018 Tue 14.15-17.00
Mika Koskenoja
Teaching language: Finnish

Video

Conduct of the course

Kurssikoe on tiistaina 8.5.2018 klo 15-18 Exactumin auditorioissa.

Kurssilla käytetään DIGest-menetelmää, jossa kurssiarvosana määräytyy kurssikoe- ja harjoituspisteiden yhteismäärän perusteella, tarkemmat ohjeet ovat Moodlessa. Moodlessa olevat Stack-tehtävät ovat opiskelun tueksi, mutta niiden tekeminen on vapaaehtoista eikä vaikuta kurssin arvosteluun.

Kurssikokeessa saa käyttää laskinta, mutta ei muita apuvälineitä, esim. taulukkokirjan käyttö on kielletty.

Jos olet estynyt osallistumasta kurssikokeeseen, voit tehdä korvaavan kurssikokeen Examinariumissa. Korvaavaan kurssikokeeseen on Examinarium-ilmoittautumisen lisäksi ilmoittauduttava Mikalle s-postitse mika.koskenoja 'at' helsinki.fi. Viestissä on kerrottava syy, miksi et voinut osallistua varsinaiseen kurssikokeeseen. Mika antaa vastausviestissä ohjeet Examinarium-kokeen suorittamisesta korvaavana kurssikokeena.

Huom1! Korvaavan kurssikokeen voi Examinariumissa tehdä aikaisintaan 9.5.2018 (siis vasta varsinaisen kurssikokeen jälkeen). Ilmoittautua Examinariumin korvaavaan kokeeseen voi aikaisintaan 8.5.2018 klo 15, jolloin varsinainen kurssikoe alkaa.

Huom2! Korvaava kurssikoe ei ole kurssikokeen uusintakoe (tämä tarkoittaa sitä, että jos osallistut kurssikokeeseen, niin et voi osallistua enää korvaavaan kurssikokeeseen).

Jos haluat korottaa saamaasi arvosanaa, niin sen voi tehdä erilliskokeella Examinariumissa (milloin tahansa vapaana olevana aikana). Tällöin eivät DIGest-harjoituspisteet ole voimassa eivätkä ne vaikuta arvosanaan.

Examinariumissa ei saa käyttää omaa laskinta, mutta käytössä on tietokoneen funktiolaskin.

Uusin huomautus! Kumpulan Examinarium-tenttitila on remontin vuoksi suljettuna pe 18.5.2018 alkaen, eikä vielä tiedetä, että milloin tila avataan uudestaan. Tauon aikana Integraalilaskennan korvaavan kurssikokeen voi tehdä yliopiston muissa tenttitiloissa, mutta näissä ei paperille vastaaminen ole mahdollista, joten tenttiin on vastattava tietokoneen editorilla.

Description

Opintojaksosta vastaa matemaattisten tieteiden kandiohjelma ja se on ohjelman kaikilla opintosuunnilla pakollinen matematiikan perusopintojen opintojakso. Se on pakollinen perusopintojen opintojakso myös matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmassa. Muille koulutusohjelmille tarjottavissa matematiikan opintokokonaisuuksissa se sopii valinnaiseksi matematiikan perusopintojen opintojaksoksi.

Opintojaksot Raja-arvot ja Differentiaalilaskenta.

Opintojakson suorittanut opiskelija hallitsee integraalilaskennan perusteet, mukaan lukien epäoleellisen integraalin, ja tietää funktiojonoihin ja niiden tasaiseen suppenemiseen liittyvät käsitteet.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi opintojen ensimmäisen vuoden keväällä kaikissa koulutusohjelmissa, joissa se on pakollinen.

Lukuvuodesta 2019-2020 alkaen opintojakso järjestetään vuosittain III-opetusperiodissa.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat Riemannin integraali, integraalifunktio, analyysin peruslause, integroimistekniikat, epäoleellinen integraali sekä funktiojonot ja niiden tasainen suppeneminen.

Petteri Harjulehto, Riku Klén ja Mika Koskenoja: Analyysiä reaaliluvuilla.

Keskeistä on luennoille osallistuminen ja erityisesti yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa harjoitustehtävien ratkominen.

Arviointimenetelmistä kerrotaan kurssisivuilla.

Kurssilla on käytössä sähköinen DIGest-formaatti (kuvaus mat ja til.tieteen laitoksen vanhoilla opiskelu-sivuilla). DIGest-kurssilla palautat viikottaiset harjoitustehtävät Moodle-alustalle. Varsinaisia harjoitusryhmiä ei ole, mutta voit osallistua viikottain järjestettävään ohjaukseen, jossa saat ohjausta ja apua harjoituksiin ja voit kysyä epäselviksi jääneitä asioita. Ohjauksiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Viikottaiset luennot sekä harjoitukset. Opintojakso suorittamisesta kerrotaan kurssisivulla.

Tässä kurssipaketilla tarkoitetaan toisiinsa kiinteästi liittyviä kursseja, jotka eivät kuitenkaan muodosta opintokokonaisuutta.

Seuraavat kurssipaketit ovat päällekkäisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että voit sijoittaa matematiikan opintoihisi vain yhden seuraavista paketeista. Huomaa lisäksi, että vaikka kurssipaketit ovat sisällöllisesti päällekkäisiä, yksittäiset kurssit eivät vastaa toisiaan.

Kurssipaketti 1

 • MAT11003 / 57116 Raja-arvot, 5 op
 • MAT11004 / 57117 Differentiaalilaskenta, 5 op
 • MAT11005 / 57118 Integraalilaskenta, 5 op
 • (MAT21002 / 57119 Sarjat, 5 op)

Vastaavat vanhat kurssit

 • 57016 Analyysi I 10 op (Raja-arvot, Differentiaalilaskenta)
 • 57017 Analyysi II 10 op (Integraalilaskenta, Sarjat)

Kurssipaketti 2

 • MAT11006 Calculus 1A: Limits and Differentiation
 • MAT11007 Calculus 1B: Integration
 • MAT11008 Advanced Calculus
 • (MAT21002 Series, 5 op)

Vastaavat vanhat kurssit Calculus I 8 op, Calculus II 8 op ja Advanced Calculus 6 op. Vanha kurssi Analyysin peruskurssi 10 op vastaa karkeasti kursseja Calculus 1A ja Calculus 1B.

Kurssipaketti 3 – ei pääaineopiskelijoille (taloustieteen opiskelijoille)

 • MAT11010 Matemaattinen analyysi I, 5 op
 • MAT11011 Matemaattinen analyysi II, 5 op
 • MAT11012 Matemaattinen analyysi III, 5 op
 • MAT11013 Matemaattinen analyysi IV, 5 op

Vastaavat vanhat kurssit Matemaattisen analyysin kurssi 10 op ja Matemaattisen analyysin jatkokurssi 10 op