Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
5.2.2020 at 08:00 - 25.2.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 6.3.2020
12:00 - 14:30

Description

Opintojaksosta vastaa matemaattisten tieteiden kandiohjelma ja se on pakollinen tilastotieteen perusopintojen opintojakso tilastotieteen ja ekonometrian opintosuunnilla ja pakollinen matematiikan aineopintojen opintojakso matematiikan ja tietojenkäsittelyteorian opintosuunnilla. Se on pakollinen matematiikan aineopintojen opintojakso myös matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmassa. Muille koulutusohjelmille tarjottavissa matematiikan ja tilastotieteen opintokokonaisuuksissa se sopii valinnaiseksi matematiikan ja tilastotieteen aineopintojen opintojaksoksi.

Ei välttämättömiä edeltäviä matematiikan ja tilastotieteen opintoja.

Lukion pitkän matematiikan oppimäärä.

Opintojakson suorittanut opiskelija hallitsee todennäköisyyslaskennan perusteet.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi opintojen ensimmäisen vuoden keväällä matematiikan, tilastotieteen ja ekonometrian opintosuunnissa ja kandiopintojen kuluessa (1.-3. vuoden aikana) tietojenkäsittelyteorian opintosuunnalla.

Opintojakso järjestetään periodissa III. Se pidetään jokaisena lukuvuotena.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat klassinen todennäköisyys, todennäköisyyden aksioomat ja perusominaisuudet, kombinatoriikkaa todennäköisyyslaskennan tarpeisiin, ehdollinen todennäköisyys, riippumattomuus, toistokokeet, kokonaistodennäköisyyden ja Bayesin kaava, satunnaismuuttuja, diskreetit ja jatkuvat jakaumat, binomijakauma, geometrinen jakauma, hypergeometrinen jakauma, Poisson-jakauma, tasainen jakauma, eksponenttijakauma, normaalijakauma, jakaumien tunnusluvut, odotusarvo, varianssi, kovarianssi, moodi, mediaani, suurten lukujen laki, keskeinen raja-arvolause, normaaliapproksimaatio, diskreettien jakaumien approksimointi, korrelaatio.

Oppimateriaali annetaan kurssin Moodle-sivustolla.

Keskeistä on luennoille osallistuminen ja yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa laskuharjoitustehtävien ratkominen sekä laskuharjoituksiin liittyvien vertais- ja itsearviointien tekeminen.

Opintosuoritus arvioidaan kurssi- tai erilliskokeella. Opintojakson aikana ratkaistuista laskuharjoitustehtävistä sekä suoritetuista vertais- ja itsearvioinneista saa arvosanaan vaikuttavia aktiivisuuspisteitä kurssikokeeseen.

Viikottaiset luennot sekä digitaaliset laskuharjoituksten palautukset vertais- ja itsearvioinnilla ja vapaaehtoista lähiohjausta. Opintojakso suoritetaan joko kurssikokeella, jolloin suoritukseen kuuluu opintojakson luennoille ja harjoitusryhmiin osallistuminen, tai erilliskokeella.