Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 Cr Lecture Course 13.1.2020 - 26.2.2020
Linear algebra and matrices II - Exam Room 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 23.1.2020 - 31.12.2020
Linear algebra and matrices II 5 Cr Course exam 4.3.2020 - 4.3.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Linear algebra and matrices II 5 Cr Course exam 19.12.2018 - 19.12.2018
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 Cr Lecture Course 30.10.2018 - 19.12.2018
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 Cr Lecture Course 31.10.2017 - 12.12.2017
Linear algebra and matrices II - Exam Room 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 1.10.2017 - 22.1.2020

Target group

Opintojaksosta vastaa Matemaattisten tieteiden kandiohjelma. Se kuuluu matematiikan aineopintohin. Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Prerequisites

Johdatus yliopistomatematiikkaan, Lineaarilagebra ja matriisilaskenta I. Opintojakson voi suorittaa yhtä aikaa opintojakson Johdatus yliopistomatematiikkaan kanssa.

Learning outcomes

Vektoriavaruuksiin sekä lineaarikuvauksiin liittyvät peruskäsitteet ja -taidot. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen perusteet sekä matematiikasta keskusteleminen.

Timing

Opintojakso suoritetaan opintojakson Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I jälkeen.

Lukuvuodesta 2019-2020 alkaen opintojakso järjestetään vuosittain kevätlukukaudella III-opetusperiodissa.

Contents

Vektoriavaruuksien ja lineaarikuvausten perusteet. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikasta keskustelemisen harjoitteleminen.

Activities and teaching methods in support of learning

Kurssilla tehdään viikoittaisia harjoitustehtäviä, joiden tekemiseen on tarjolla ohjausta. Lisäksi kurssilla on luentoja.

Study materials

Opintomonisteena on J. Häsä, L. Oinonen ja J. Rämö: Johdatus lineaarialgebraan, osa II

Assessment practices and criteria

Opiskelijan osaamista arvioidaan kurssin aikana. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Completion methods

Opetus koostuu harjoitustehtävistä, niiden tekemiseen tarjotusta ohjauksesta sekä luennoista.