Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
7.4.2020 at 08:00 - 27.4.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa Matemaattisten tieteiden kandiohjelma. Se kuuluu matematiikan aineopintohin. Opetusjakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Johdatus yliopistomatematiikkaan, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II sekä Algebralliset rakenteet I

Ryhmien, renkaiden ja kuntien teoriaa. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen perusteet sekä matematiikasta keskusteleminen.

Opintojaksoa ennen on suoritettava opintojaksot Johdatus yliopistomatematiikkaan, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II sekä Algebralliset rakenteet I.

Kevätlukukausi, 4. periodi

Ryhmien, renkaiden ja kuntien teoriaa. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikasta keskustelemisen harjoitteleminen.

J. Häsä ja J. Rämö: Johdatus abstraktiin algebraan

Kurssilla tehdään viikoittaisia harjoitustehtäviä, joiden tekemiseen on tarjolla ohjausta. Lisäksi kurssilla on luentoja.

Opiskelijan osaamista arvioidaan kurssin aikana. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Opetus koostuu harjoitustehtävistä, niiden tekemiseen tarjotusta ohjauksesta sekä luennoista.