Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Differential equations I 5 Cr Examination 9.12.2020 - 9.12.2020
Differentiaaliyhtälöt I 5 Cr Lecture Course 18.1.2021 - 4.3.2021
Differentialekvationer I 5 Cr Lecture Course 18.1.2021 - 2.3.2021
Differential equations I 5 Cr Course exam 9.3.2021 - 9.3.2021
Differential equations I 5 Cr Examination 31.3.2021 - 31.3.2021
Differential equations I 5 Cr Examination 21.4.2021 - 21.4.2021
Differential equations I 5 Cr Examination 16.6.2021 - 16.6.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Differential equations I 5 Cr General Examination 5.8.2020 - 5.8.2020
Differential equations I 5 Cr Online Examination 10.6.2020 - 10.6.2020
Cancelled Differential equations I 5 Cr General Examination 18.3.2020 - 18.3.2020
Differential equations I 5 Cr Course exam 3.3.2020 - 3.3.2020
Differentiaaliyhtälöt I 5 Cr Lecture Course 13.1.2020 - 27.2.2020
Differential equations I 5 Cr General Examination 6.11.2019 - 6.11.2019
Differential equations I 5 Cr General Examination 7.8.2019 - 7.8.2019
Differential equations I 5 Cr General Examination 12.6.2019 - 12.6.2019
Differential equations I 5 Cr General Examination 3.4.2019 - 3.4.2019
Differential equations I 5 Cr General Examination 13.3.2019 - 13.3.2019
Differential equations I 5 Cr Course exam 5.3.2019 - 5.3.2019
Differentiaaliyhtälöt I 5 Cr Lecture Course 14.1.2019 - 28.2.2019
Differential equations I 5 Cr General Examination 12.12.2018 - 12.12.2018
Differential equations I 5 Cr General Examination 8.8.2018 - 8.8.2018
Differential equations I 5 Cr General Examination 13.6.2018 - 13.6.2018
Differential equations I 5 Cr General Examination 11.4.2018 - 11.4.2018
Differentialekvationer I 5 Cr Lecture Course 15.1.2018 - 1.3.2018
Differential equations I 5 Cr General Examination 10.1.2018 - 10.1.2018
Differential equations I 5 Cr General Examination 13.12.2017 - 13.12.2017
Differential equations I 5 Cr General Examination 1.11.2017 - 1.11.2017
Differentiaaliyhtälöt I 5 Cr Lecture Course 6.9.2017 - 19.10.2017

Target group

Opintojakso on valinnainen matematiikan opintosuunnan aineopintojen opintojakso. Kandiohjelman muiden opintosuuntien aineopinnoissa tai muille koulutusohjelmille tarjottavissa matematiikan opintokokonaisuuksissa opointojakso sopii valinnaiseksi matematiikan aineopintojen opintojaksoksi.

Prerequisites

Suositeltavaa on että opiskelija on suorittanut matematiikan perusopinnot. Lisäksi kurssi Lineaarialgebra II on hyödyllinen.

Learning outcomes

Opiskelija hallitsee opintojakson suoritettuaan ensimmäisen kertaluvun tavallisten differentiaaliyhtälöiden teorian perusteet. Näihin sisältyvät muun muassa separoituvat ja eksaktit yhtälöt, esimerkkejä autnomisista systeemeistä, sekä integroivan tekijän ja vakion varioinnin käsitteet. Kurssilla perehdytään myös vakiokertoimisiin toisen kertaluvun yhtälöihin.

Timing

Matematiikan suuntautumisvaihtoehdossa toinen tai kolmas opintovuosi.

I periodi

Contents

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat ensimmäisen kertaluvun yhden muuttujan differentiaaliyhtälöiden ratkeavuustuloksiin perehtyminen, sekä toisen kertaluvun vakiokertoimisten yhtälöiden teoria.. Aluksi tutustutaan muutamaan klassiseen, helposti ratkaistavaan yhtälötyyppiin (separoituvat, eksaktit ja homogeeniset yhtälöt), sekä integroivan tekijän käyttöön. Lisäksi opettelemme vakion variointina tunnetun ratkaisumenetelmän. Kurssilla sivutaan myös autonomisten systeemien teoriaa ja lopuksi perehdytään vakiokertoimisiin toisen asteen yhtälöihin.

Activities and teaching methods in support of learning

Keskeistä on luennoille osaalistuminen ja erityisesti yksin yai yhteistyössä muiden opiskeljoiden kanssa laskuharjoitustehtävien ratkominen.

Study materials

Kurssilla seurataan kurssimonistetta, joka tulee nettiin kurssin alkaessa.

Assessment practices and criteria

Opintojakso arvoidaan loppukokeella. Laskuharjoitustehtävistä saa ylimääräisiä pisteitä loppukokeeseen.

Completion methods

Viikottaiset luennot sekä harjoitusryhmä. Lisäksi itsenäistä työskentelyä.