Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Differentiaaliyhtälöt II 5 Cr Lecture Course 9.3.2020 - 29.4.2020
Differential equations II 5 Cr Course exam 8.5.2020 - 8.5.2020
Differential equations II 5 Cr General Examination 20.5.2020 - 20.5.2020
Differential equations II 5 Cr General Examination 5.8.2020 - 5.8.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Differential equations II 5 Cr General Examination 5.2.2020 - 5.2.2020
Differential equations II 5 Cr General Examination 11.12.2019 - 11.12.2019
Differential equations II 5 Cr General Examination 7.8.2019 - 7.8.2019
Differential equations II 5 Cr General Examination 12.6.2019 - 12.6.2019
Differential equations II 5 Cr General Examination 22.5.2019 - 22.5.2019
Differential equations II 5 Cr Course exam 10.5.2019 - 10.5.2019
Differentiaaliyhtälöt II 5 Cr Lecture Course 11.3.2019 - 3.5.2019
Differential equations II 5 Cr General Examination 6.2.2019 - 6.2.2019
Differential equations II 5 Cr General Examination 9.1.2019 - 9.1.2019
Differential equations II 5 Cr General Examination 8.8.2018 - 8.8.2018
Differential equations II 5 Cr General Examination 13.6.2018 - 13.6.2018
Differential equations II 5 Cr General Examination 23.5.2018 - 23.5.2018
Differentialekvationer II 5 Cr Lecture Course 12.3.2018 - 30.4.2018
Differential equations II 5 Cr General Examination 7.2.2018 - 7.2.2018
Differential equations II 5 Cr General Examination 10.1.2018 - 10.1.2018
Differentiaaliyhtälöt II 5 Cr Lecture Course 30.10.2017 - 15.12.2017

Target group

Opintojakso on valinnainen matematiikan opintosuunnan aineopintojen opintojakso. Kandiohjelman muiden opintosuuntien aineopinnoissa tai muille koulutusohjelmille tarjottavissa matematiikan opintokokonaisuuksissa opointojakso sopii valinnaiseksi matematiikan aineopintojen opintojaksoksi.

Prerequisites

Suositeltavaa on että opiskelija on suorittanut matematiikan perusopinnot, sekä kurssit Differentiaaliyhtälöt I ja Lineaarialgebra II.

Learning outcomes

Opiskelija hallitsee opintojakson suoritettuaan ensimmäisen kertaluvun vakiokertoimisten systeemien teorian perusteet, ja lisäksi ymmärtää ne yleiset oletukset joiden vallitessa ensimmäisen kertaluvun normaalimuotoisen (ei välttämättä lineaarisen tai vakiokertoimisen) systeemin alkuarvo-ongelma on yksikäsitteisesti ratkeava.

Timing

Matematiikan suuntautumisvaihtoehdossa toinen tai kolmas opintovuosi.

II periodi

Contents

Opintojakson keskeinen teoreettinen sisältö on Yleinen olemassaolo- ja yksikäsitteisyyslause ensimmäisen kertaluvun normaalimuotoisille systeemeille. Lisäksi perehdytään siihen kuinka korkeampiasteiset yhtälöt voidaan palauttaa ekvivalenteiksi ensimmäisen kertaluvun systeemeiksi, sekä perehdytään ensimmäisen kertaluvun vakiokertoimisten systeemien teoriaan ja yhtälön perusjärjestelmän käsitteeseen.

Activities and teaching methods in support of learning

Keskeistä on luennoille osaalistuminen ja erityisesti yksin yai yhteistyössä muiden opiskeljoiden kanssa laskuharjoitustehtävien ratkominen.

Study materials

Kurssilla seurataan kurssimonistetta, joka tulee nettiin kurssin alkaessa.

Assessment practices and criteria

Opintojakso arvoidaan loppukokeella. Laskuharjoitustehtävistä saa ylimääräisiä pisteitä loppukokeeseen.

Completion methods

Viikottaiset luennot sekä harjoitusryhmä. Lisäksi itsenäistä työskentelyä.