Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 21.3.2018
12:00 - 14:00
Wed 28.3.2018
12:00 - 14:00
Wed 11.4.2018
12:00 - 14:00
Wed 18.4.2018
12:00 - 14:00
Wed 25.4.2018
12:00 - 14:00
Wed 2.5.2018
12:00 - 14:00

Other teaching

22.03.2018 Thu 10.00-12.00
05.04. - 03.05.2018 Thu 10.00-12.00
Miguel Moreno Wandurraga
Teaching language: English
21.03. - 28.03.2018 Wed 12.00-14.00
11.04. - 02.05.2018 Wed 12.00-14.00
Miguel Moreno Wandurraga
Teaching language: English

Description

Opintojakso on valinnainen matematiikan opintosuunnan aineopintojen opintojakso. Kandiohjelman muiden opintosuuntien aineopinnoissa tai muille koulutusohjelmille tarjottavissa matematiikan opintokokonaisuuksissa opintojakso sopii matematiikan valinnaiseksi matematiikan aineopintojen opintojaksoksi.

Opintojakso rakentuu opintojakson MAT11001 Johdatus yliopistomatematiikan perustietojen pohjalle, eikä vaadi juuri muita esitietoja.

Opiskelija hallitsee opintojakson suoritettuaan kombinatoriikan perusteet. Näihin sisältyvät muun muassa joukkojen koon laskeminen monissa eri tilanteissa, yksinkertaisten kombinatoristen periaatteiden soveltaminen sekä rekursioyhtälöiden ratkaiseminen.

Matematiikan suuntautumisvaihtoehdossa toinen tai kolmas opintovuosi (opintojakso vaatii sinänsä vain vähäisiä esitietoja)

Opintojakso järjestetään satunnaisesti.

Opintojakson keskeisiä aiheita ovat lukumäärän laskeminen ja joukkojen koon määrääminen (permutaatiot, kombinaatiot, binomi- ja multinomikertoimet), keskeisten kombinatoriikan yleisperiaatteiden (esimerkiksi summan ja erotuksen periaatteen, ja laatikkoperiaatteen) täsmällinen ymmärtäminen ja soveltaminen, sekä lineaarikertoimisten rekursioyhtälöiden ratkaiseminen.

Kurssimateriaali (kurssimoniste, laskuharjoitustehtävät ja niiden ratkaisut) löytyvät kurssisivulta. Suositeltavia kurssimonisteita ovat esimerkiksi Heikki Junnila: Kombinatoriikka ja Anne-Maria Ernvall-Hytönen: Kombinatoriikka.

Keskeistä on luennoille osallistuminen, sekä erityisesti yksin tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa viikottaisten laskuharjoitustehtävien ratkaiseminen.

Opintojakso arvioidaan kurssikokeella asteikolla 0-5. Laskuharjoitustehtävistä saa ylimääräisiä pisteitä kurssikokeeseen.

Viikottaiset luennot sekä laskuharjoitusryhmä. Opintojakso suoritetaan tavallisesti kurssikokeella.