Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
6.1.2020 at 08:00 - 26.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

Pakollinen opintojakso opintokokonaisuudessa MAT220 Tilastotieteen aineopinnot

Opintojakso on tarjolla muiden koultusohjelmien opiskelijoille

MAT120 Tilastotieteen perusopinnot.

Tilastotieteen aineopinnoista opintojaksot MAT22001 Todennäköisyyslaskenta IIa, MAT22002 Todennäköisyyslaskenta IIb, MAT22003 Tilastollinen päättely II, MAT22004 Lineaariset mallit I, MAT22005 Bayes-päättely

MAT22001 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III

Opintojakso järjestetään lukuvuodesta 2019-2020 alkaen I-opetusperiodissa.

  • yleistettyjen lineaaristen mallien perusteoria
  • erikoistapauksina erityyppisille vastemuuttujille soveltuvia malleja
  • logistinen ja log-lineaarinen regressiomalli

Arvostelu asteikolla 1-5

Luentoja ja laskuharjoituksia