Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Roots in Statistics 5 Cr Course 5.9.2017 - 31.7.2020

Target group

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

Valinnainen aineopintojakso

Opintojakso on tarjolla muille koulutusohjelmille

Prerequisites

Ei esitietovaatimuksia

Learning outcomes

Opintojakson suorittanut ymmärtää, miten tilastotieteen peruskäsitteistä ja menetelmät ovat syntyneet.

Timing

Voi suorittaa koska tahansa

Ei kiinteää järjestämisajankohtaa. Opintojaksossa on muutamia luentoja, mutta pääosa on digitaalista oppimista, joka on toteutettavissa koska tahansa

Contents

Tilastotieteen historia.

Assessment practices and criteria

hyv/hyl

Completion methods

Opintojaksossa on muutamia luentoja, mutta pääosa on digitaalista oppimista, joka on toteutettavissa koska tahansa