Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.10.2019 at 09:00 - 3.11.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 28.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 30.10.2019
10:15 - 13:45
Mon 4.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 4.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 6.11.2019
10:15 - 13:45
Mon 11.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 11.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 13.11.2019
10:15 - 13:45
Mon 18.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 18.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 20.11.2019
10:15 - 13:45
Mon 25.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 25.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 27.11.2019
10:15 - 13:45
Mon 2.12.2019
10:15 - 11:45
Mon 2.12.2019
12:15 - 13:45
Wed 4.12.2019
10:15 - 13:45
Wed 11.12.2019
10:15 - 13:45

Description

Maatalous-metsätieteellisen, farmasian sekä bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat

Suositellaan edeltävinä opintoina opintojaksoa Tilastotiede I: Tilastollisen ajattelun perusteet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: Osaa käyttää tilastollista ohjelmistoa (SPSS) tutkimusaineiston monipuoliseen analysoimiseen. Ymmärtää normaalijakaumaoletuksen merkityksen aineiston analysoinnissa, sekä osaa käyttää ja tulkita jakaumariippumattomia tilastollisia testejä silloin kun normaalijakaumaoletus ei ole voimassa. Hallitsee tilastollisen päättelyn perusteet erityisesti lineaaristen mallien tilanteissa. Osaa soveltaa regressio- ja varianssianalyysiä tutkimusaineistoihin sekä tulkita niiden tuloksia myös usean muuttujan tapauksessa.

Kurssin ME-004 Tilastotiede I: Tilastollisen ajattelun perusteet jälkeen

Todennäköisyysjakaumia ja niiden sovelluksia
Normaalijakaumaoletuksen arviointi
Useampisuuntainen varianssianalyysi ja yhteisvaikutus
Toistomittausvarianssianalyysi
T-testien ja varianssianalyysin jakaumariippumattomat vastineet
Monimuuttujaregressio
Tilasto-ohjelmana käytössä SPSS, jonka alkeiden tunteminen (kurssin ME-004 tasolla) oletetaan ennakkotietona

Kurssiin kuuluu luentoja, tehtäviä ja vapaaehtoista tukiopetusta. Suoritus tapahtuu ratkomalla ja palauttamalla Moodlessa viikoittaiset tehtävät (kurssin ME-004 tavoin).

Tehtävien palautus perjantaisin klo 14:00 mennessä. Takaraja ehdoton, sillä tehtävät tarkistetaan koneellisesti. Ensimmäisten tehtävien palautus pe 01.11.2019 ja viimeisten tehtävien palautus poikkeuksellisesti vasta ma 09.12.2019.

Luentomoniste Tilastollisten menetelmien perusteet, Jarkko Isotalo, syksy 2018 (saatavissa kurssin Moodle-alueelta).

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosana perustuu viikoittain Moodlessa palautettaviin tehtäviin. Tehtäväsarjoja on yhteensä kuusi, joista kustakin voi saada enintään 10 pistettä. Hyväksyttyyn suoritukseen (arvosana 1/5) tarvitaan vähintään puolet kurssin kokonaispisteistä. Jokainen noin 10 %-yksikön lisäys minimisuoritukseen nostaa arvosanaa pykälällä, jolloin parhaaseen arvosanaan 5/5 tarvitaan n. 90% kokonaispisteistä.

Asenna ennen kurssin alkua omalle tietokoneelle SPSS 25 Helsingin yliopiston ohjelmistojakelusta osoitteesta https://ohjelmistojakelu.helsinki.fi/
Ennen käyttöä SPSS täytyy aktivoida samasta osoitteesta löytyvällä lisenssikoodilla. Ongelmatapauksessa ota yhteys Helpdeskiin: chat https://helpdesk.it.helsinki.fi (ark. klo 9-15) tai puh. 02 941 55 555 tai helpdesk@helsinki.fi (hidas)

Tehtävien palautetilaisuuksien ajat ja paikat:

Ma 04.11.2019 10:15 - 11:45, Metsätieteiden talo sali 108 (ls B3)
Ma 11.11.2019 10:15 - 11:45, Metsätieteiden talo sali 108 (ls B3)
Ma 18.11.2019 10:15 - 11:45, Metsätieteiden talo sali 108 (ls B3)
Ma 25.11.2019 10:15 - 11:45, Metsätieteiden talo sali 108 (ls B3)
Ma 02.12.2019 10:15 - 11:45, Metsätieteiden talo sali 108 (ls B3)
Ke 11.12.2019 10:15 - 11:45, Metsätieteiden talo sali 110 (ls B1) (huom. eri paikka ja viikonpäivä)

Luentojen paikkana aina Metsätieteiden talo sali 110 (ls B1) seuraavina aikoina:

Ma 28.10.2019 12:15 - 13:45
Ke 30.10.2019 12:15 - 13:45
Ma 04.11.2019 12:15 - 13:45
Ke 06.11.2019 12:15 - 13:45
Ma 11.11.2019 12:15 - 13:45
Ke 13.11.2019 12:15 - 13:45
Ma 18.11.2019 12:15 - 13:45
Ke 20.11.2019 12:15 - 13:45
Ma 25.11.2019 12:15 - 13:45
Ke 27.11.2019 12:15 - 13:45
Ma 02.12.2019 12:15 - 13:45
Ke 04.12.2019 12:15 - 13:45
Ke 11.12.2019 12:15 - 13:45

Tukiopetuksen paikkana aina Metsätieteiden talo sali 110 (ls B1) seuraavina aikoina:

Ke 30.10.2019 10:15 - 11:45
Ke 06.11.2019 10:15 - 11:45
Ke 13.11.2019 10:15 - 11:45
Ke 20.11.2019 10:15 - 11:45
Ke 27.11.2019 10:15 - 11:45
Ke 04.12.2019 10:15 - 11:45

Tilastotieteen yliopistonlehtori Teppo Mattsson.

Jatkoa kurssille ME-004 Tilastotiede I: Tilastollisen ajattelun perusteet, joka oletetaan tällä kurssilla esitietona. Yhdessä ME-004 ja ME-005 antavat perustiedot tilastotieteen ja data-analyysin jatkokursseille (mm. FOR-006 ja FOR-007).

Avoimessa yliopistossa suoritetulla Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen osa 2 -kurssilla (5 op) voi korvata kurssin ME-005. Hyväksilukumenettelyä ei tarvita, vaan riittää, että Avoimen kurssi näkyy suoritettuna WebOodissa.