Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Urasuunnittelu ja portfolio 2 Cr Lecture Course 27.10.2020 - 8.12.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Urasuunnittelu ja portfolio 2 Cr Lecture Course 1.11.2019 - 13.12.2019
Urasuunnittelu ja portfolio 2 Cr Lecture Course 2.11.2018 - 14.12.2018
Urasuunnittelu ja portfolio 2 Cr Lecture Course 1.11.2017 - 13.12.2017

Target group

Metsätieteiden kandiohjelman opiskelijat

Learning outcomes

  • Opiskelija osaa tunnistaa omaa osaamistaan ja tavoitteitaan sekä työelämässä vaadittavaa osaamista
  • Opiskelija osaa suunnitella oman osaamisensa kehittämistä ja omaa työuraansa
  • Opiskelija tuntee metsäalan organisaatioita ja työmarkkinoiden toimintaa
  • Opiskelija hallitsee työnhaun ja työsuhteen säännökset sekä käytännöt

Timing

Periodi 2, suositellaan suoritettavaksi 2. lukuvuonna

Contents

Työhakemus, CV ja portfolio.

Itsetuntemusharjoitus, alumnihaastattelut ja –vierailut, ekskursio

Completion

Aktiivinen osallistuminen ja harjoitukset.

Assessment practices and criteria

Hyväksytty-hylätty

Relation to other study units

Korvaa opintojakson 837048 (FOR160) Urasuunnittelu ja portfolio, 2 op.

Additional information

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.