Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.1.2020 at 08:00 - 3.2.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 13.2.2020
12:00 - 16:00

Description

Kaikki

Opintojaksojen jälkeen opiskelija tuntee metsätalouden käsitteistön ja ymmärtää metsien käytön erilaiset tavoitteet sekä menetelmät, joita tavoitteiden saavuttamiseksi käytetään. Puuntuotannon lisäksi perehdytään muihin metsän käyttömuotoihin ja eri käyttömuotojen välisiin ristiriitoihin.

1 Vuosi periodit 1 +2, Kurssi on Hyytiälän kenttäkurssin ennakkovaatimuksena.

Metsien ekologian perusteet, kasvupaikkaluokitus, metsänhoitomenetelmät, keskeinen metsälainsäädäntö, puuaineen ominaisuudet.

52 luentoja 56 omatoimista opiskelua.

Kurssilla jaettavat materiaalit.

Arvioidaan asteikolla 0–5 , 85% tentti, 15% kertaustehtävät.

Marjo Palviainen

Korvaa opintojakson 830146A (MEK100A) Metsien ekologian ja käytön perusteet / Metsäekologia ja metsänhoito 4 op.