Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.4.2020 at 08:00 - 18.6.2020 at 23:59

Description

Suositellaan ensisijaisesti metsätieteiden ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

ME-001, ME-011, ME-012

Opintojaksolla tutustutaan metsien mittaukseen, inventointiin ja suunnitteluun sekä metsiin liittyviin arvoihin.. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kerätä, analysoida ja hyödyntää metsiin liittyvää ekologista, teknologista ja ekonomista tietoa.

Kurssi järjestetään kahdessa osassa Hyytiälän metsäasemalla:

3.8.-7.8.2020

24.8.-4.9.2020

Kurssin ensimmäisellä viikolla tehdään mittauksia, ja kahdella jälkimmäisellä viikolla kurssiin sisältyy myös metsäekonomiaa ja metsänhoitoa.

Huom! Kurssin aikatauluun saattaa tulla vielä muutoksia!

Opintojakso on yhteinen metsien ekologian ja käytön sekä metsäekonomian ja markkinoinnin pääaineopiskelijoille. Opetus toteutetaan kenttäkurssina Hyytiälän metsäasemalla.

Työtapoina ovat projektityöt ja harjoituskokonaisuudet, joilla kehitetään opiskelijoiden ongelmien ratkaisukykyä joko yksilöinä tai osana ryhmää.

Kenttäkurssilla jaettava materiaali.

Arvioidaan asteikolla 0–5.

Ennakkovaatimukset kurssille: ME-001, ME-011A,B ja C, ME-012

Yliopistonlehtori Ilkka Korpela

Osa metsätieteiden kenttäkurssia ME-013.

Korvaa opintojakson 837049B Metsätieteiden kenttäkurssi / Metsävarojen hallinta (FOR110B) 5 op.