Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
19.11.2019 at 08:00 - 9.12.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 19.12.2019
12:00 - 16:00

Description

Suositellaan ensisijaisesti metsätieteiden toisen vuoden opiskelijoille.

ME-011, ME-004, ME-005

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat metsäsuunnittelun keskeisiin käsitteisiin ja menetelmiin. Kurssilla tutustutaan erityisesti yksityismetsien suunnitteluun. Kurssilla laaditaan opittuja menetelmiä ja järjestelmiä soveltaen metsäsuunnitelma yhdelle tilalle.

1. periodi, suositellaan suoritettavaksi 2. lukuvuonna.

Kestävyyden ja kiertoajan käsitteet, hakkuulaskelmat, yksityismetsien suunnittelu, optimointi, hyötyteoria, monitavoitteinen suunnittelu, suunnittelujärjestelmät.

Luennot sekä luentoihin liittyvät harjoitukset.

  1. Pukkala, T. 2007. Metsäsuunnittelun menetelmät. Joensuu. 208 s.
  2. Kangas, J. & Kokko, A. (Eds). 2001. Metsän eri käyttömuotojen arvottaminen ja yhteensovittaminen. Metlan tiedonantoja 800 luvut 6 ja 7.
  3. Muuta kirjallisuutta osoituksen mukaan.

Luentokuulustelu & harjoitukset

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

tutkijatohtori Ninni Saarinen

Korvaa opintojakson 87455 (MARV102) Metsäsuunnittelu, 6 op.