Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2019 at 08:00 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 15.8.2019
12:00 - 16:00

Description

Metsien ekologian ja käytön opiskelijoille.

Opiskelija osaa selittää ja jäsentää lukemansa ammattikirjallisuuden sisällön.

Suositellaan suoritettavaksi 3. opiskeluvuotena.

Kirjallisuus, tentti/essee, palautekeskustelu.

Kuulustelu kirjallisuuteen perustuvana tenttinä tai esseetehtävinä sekä palautekeskusteluna. K0-H0-R0-I80

Kirjallisuuslista on valittava erikoistumisalan mukaan. Listat ovat saatavilla Moodlessa: https://moodle.helsinki.fi/course/search.php?search=ME-208

Normaali arvostelu (0-5)

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

Yliopistonlehtori Kari Minkkinen

Korvaa opintojakson 830148 (MEK140) Kandidaatin kirjallisuus, 3 op.