Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
5.5.2020 at 08:00 - 25.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Kurssin käytyään opiskelija tuntee puun peruselintoiminnot ja ymmärtää miten ympäristö vaikuttaa niihin. Opiskelija ymmärtää kuinka puun toiminta ja rakenne muodostuvat perusaineenvaihdunnan, puun sisäisten kuljetusprosessien ja kasvunjaon tuloksena. Opiskelija osaa käyttää matemaattisia malleja puiden elintoimintojen kuvauksessa. Hän pystyy soveltamaan puiden elintoimintojen tuntemusta metsätaloudessa.

1. vuosi, periodi IV

Yhteyttäminen, energiatase ja kaasunvaihto lehden tasolla; ravinteidenotto; juuriston mikrobisymbioosit; veden ja ravinteiden kuljetus puussa; puun hiilitase; haihdunta; puiden lisääntymisfysiologia; kasvunjakomallit; puun elintoimintojen vuodenaikaisvaihtelu; puun vaste stressitiloihin ja kilpailuun.

K56-H27-R-I15

Osoitetut artikkelit kirjan Taiz L & Zeiger E (2010) Plant Physiology verkkosivustolta http://5e.plantphys.net

0-5. Harjoitustehtävät ja lopputentti

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Apul. prof. Teemu Hölttä

Korvaa opintojakson 830160 (ME106) Puiden aineenvaihdunta, kasvu ja rakenne, 4 op.