Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.10.2019 at 09:00 - 29.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 29.10.2019
12:15 - 13:45
Fri 1.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 5.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 8.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 12.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 15.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 19.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 22.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 26.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 29.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 3.12.2019
12:15 - 13:45
Tue 10.12.2019
12:15 - 13:45
Fri 13.12.2019
14:15 - 15:45

Description

Opiskelija osaa kuvata boreaalisen luonnonmetsän rakenteen, dynamiikan ja monimuotoisuuden keskeiset piirteet. Opiskelija osaa kertoa, mitkä ovat aihealueeseen liittyvät keskeiset käsitteet ja teoriat, ja mikä on niiden sisältö.

2. vuosi, 2. periodi

Sukkessio- ja luonnonmetsätutkimuksen historia, sukkessiot ja häiriöt metsäekosysteemissä, metsiköiden ja metsäalueiden rakenne ja dynamiikka, boreaalisen metsän maisemaekologia, metsän lajistollinen monimuotoisuus ja tärkeimmät lajiryhmät, luonnonmetsiä koskevan tiedon käyttö metsäekosysteemien kestävässä hoidossa ja käytössä.

Tentti

Kurssilla Moodlen kautta jaettu materiaali

• Kuuluvainen, T., Saaristo, L., Keto-Tokoi, P., Kostamo, J., Kuuluvainen, J., Kuusinen, M., Ollikainen, M. ja Salpakivi-Salomaa, P. (toim.). Metsän kätköissä - Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Edita. Luvut 1-4. (kirjan verkko-osoite: http://hdl.handle.net/10138/16508)

• Keto-Tokoi, P. ja Kuuluvainen, T. 2010. Suomalainen aarniometsä. Maahenki.

0-5

Timo Kuuluvainen

Korvaa opintojakson 83556 (ME130) Boreaalisen metsän rakenne, dynamiikka ja monimuotoisuus 3 op.