Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.4.2020 at 08:00 - 4.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Kandidaatin tutkinnon opiskelijoille.

ME-201 tai vastaava kurssi.

Opintojakson suorittanut tuntee metsien metsätaloudellisen käytön maaperälliset vaikutukset ja osaa soveltaa metsänkäsittelymenetelmiä kasvupaikan ominaisuuksien mukaan ympäristövaikutukset huomioiden. Hän osaa myös käyttää tieteellisiä artikkeleita tietolähteenään ja soveltaa tietopohjaa ongelmien ratkaisuun.

Periodi III, kandidaatin tutkinnon 2. tai 3. opiskeluvuosi.

Metsämaahan liittyvät metsänhoidon ja –käsittelyn toimenpiteet kiertoajan eri vaiheissa (esim. lannoitus, harvennushakkuu, päätehakkuu, jatkuva kasvatus, biomassan koneellinen korjuu, maanmuokkaus, puulajivalinta, kylvö, istutus, luontainen uudistaminen). Toimenpiteiden kasvupaikkaedellytykset ja maaperälliset ympäristövaikutukset.

Luennot, yksilötehtävät, ryhmätyö, kirjallisuus.

Materiaali ilmoitetaan kurssilla ja jaetaan Moodlessa.

Asteikko 0-5, arvostelu perustuu lopputenttiin (50%), ryhmätyöhön (25%) ja yksilötehtäviin (25%).

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Metsämaatieteen professori Heljä-Sisko Helmisaari.