Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.8.2017 at 09:00 - 12.9.2017 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocationInfo
Tue 5.9.2017
10:15 - 11:45
Tue 12.9.2017
10:15 - 11:45
Thu 14.9.2017
12:15 - 13:45
Tue 19.9.2017
10:15 - 11:45
Thu 21.9.2017
12:15 - 13:45
Tue 26.9.2017
10:15 - 11:45
Thu 28.9.2017
12:15 - 13:45
Tue 3.10.2017
10:15 - 11:45
Thu 5.10.2017
12:15 - 13:45
Tue 10.10.2017
10:15 - 11:45
Thu 12.10.2017
12:15 - 13:45
Tue 17.10.2017
10:15 - 11:45
Thu 19.10.2017
12:15 - 13:45
Tue 31.10.2017
10:15 - 11:45
Thu 2.11.2017
12:15 - 13:45
Tue 7.11.2017
10:15 - 11:45
Thu 9.11.2017
12:15 - 13:45
Tue 14.11.2017
10:15 - 11:45
Thu 16.11.2017
12:15 - 13:45
Tue 21.11.2017
10:15 - 11:45
Thu 23.11.2017
12:15 - 13:45
Tue 28.11.2017
10:15 - 11:45
Thu 30.11.2017
12:15 - 13:45
Tue 5.12.2017
10:15 - 11:45
Thu 7.12.2017
12:15 - 13:45
Tue 12.12.2017
10:15 - 11:45
Thu 14.12.2017
12:15 - 13:45

Description

Opintojaksolla käsitellään riistalintujen ja -nisäkkäiden keskeinen ekologia sekä lajien tunnistus. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kertoa riistaeläinten ja niiden ympäristön välisistä suhteista sekä eläinten välisistä interaktioista.

2. vuosi, I–II periodi.

Kurssi käsittää pääpiirteiset tiedot riistaeläinten ekologiasta sekä elinympäristöjen hoidon ja riistaeläinten metsästyksen perusteista. Keskeisiä aiheita ovat riistaeläinten levinneisyys, elinympäristöt ja niiden kantokyky, kantojen säätely ja kannanvaihtelut. Käsiteltäviin ryhmiin kuuluvat hirvieläimet, jänikset, turkiseläimet, vesilinnut, metsäkanalinnut ja peltokanalinnut.

Luentokuulustelu ja lajintuntemuskuulustelu (Lintujen ja nisäkkäiden lajintuntemus I).

K68 - H0 - R0 - I70

Pakollinen kurssimateriaali Moodlessa:

Suositeltavaa:

  • Linden, Harto, Hario, Martti & Wikman, Marcus. 1996. Riistan jäljille. RKTL, Edita, 205 s.
  • Nummi, P. (toim.) 1995. Metsästys - luonto - yhteiskunta. Otava, 152 s.

Arvioidaan asteikolla 0–5; luento 75 %, lajintuntemus 25 %.

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

Yoleht. Nummi, yoleht Väänänen

Korvaa opintojakson 830150 (MER112) Riistaeläintieteen perusteet 5 op.