Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
24.12.2019 at 08:00 - 13.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 23.1.2020
12:00 - 16:00

Description

Opintojaksolla käsitellään riistalintujen ja -nisäkkäiden keskeinen ekologia sekä lajien tunnistus. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kertoa riistaeläinten ja niiden ympäristön välisistä suhteista sekä eläinten välisistä interaktioista.

2. vuosi, I–II periodi.

Kurssi käsittää pääpiirteiset tiedot riistaeläinten ekologiasta sekä elinympäristöjen hoidon ja riistaeläinten metsästyksen perusteista. Keskeisiä aiheita ovat riistaeläinten levinneisyys, elinympäristöt ja niiden kantokyky, kantojen säätely ja kannanvaihtelut. Käsiteltäviin ryhmiin kuuluvat hirvieläimet, jänikset, turkiseläimet, vesilinnut, metsäkanalinnut ja peltokanalinnut.

Luentokuulustelu ja lajintuntemuskuulustelu (Lintujen ja nisäkkäiden lajintuntemus I).

K68 - H0 - R0 - I70

Pakollinen kurssimateriaali Moodlessa:

Suositeltavaa:

  • Linden, Harto, Hario, Martti & Wikman, Marcus. 1996. Riistan jäljille. RKTL, Edita, 205 s.
  • Nummi, P. (toim.) 1995. Metsästys - luonto - yhteiskunta. Otava, 152 s.

Arvioidaan asteikolla 0–5; luento 75 %, lajintuntemus 25 %.

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

Yoleht. Nummi, yoleht Väänänen

Korvaa opintojakson 830150 (MER112) Riistaeläintieteen perusteet 5 op.