Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.3.2020 at 08:00 - 22.3.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 16.4.2020
12:00 - 16:00

Description

ME-221 Riistaeläintieteen perusteet.

Kurssilla opiskelija perehtyy lintujen ja nisäkkäiden tunnistamiseen ja ekologiaan. Opiskelija tunnistaa kattavasti Suomessa esiintyvät eläimet ja hänellä on perustiedot niiden ekologiasta.

2. - 3. vuosi, III periodi, parillisina vuosina.

Kurssilla luennoidaan Suomen maaselkärankaisten tunnistamista sekä niiden ekologiaa pääpiirteittäin.

K20 - H0 - R0 – I133
Luennot ja omatoiminen työskentely.

Ilmoitetaan kurssilla.

0-5. Lajintuntemuskuulustelu, ekologian kuulustelu.

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

Yoleht. Väänänen

Korvaa opintojakson 830001 (MER115) Lintujen ja nisäkkäiden lajintuntemus II, 3 op.