Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
24.12.2019 at 08:00 - 13.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 23.1.2020
12:00 - 16:00

Description

Kurssin käytyään opiskelija tuntee tärkeimmät puiden abioottiset tuhotekijät, tunnistaa tärkeimpien sienitautien aiheuttamat muutokset puissa sekä ymmärtää niiden syntymekanismin ja biologian. Opiskelija tuntee sienten ja metsäpuiden vuorovaikutuksen keskeiset muodot.

Suositellaan suoritettavaksi 2. opintovuonna. II periodi.

Puiden tärkeimmät taudit ja niiden torjunta. Sienten ja metsäpuiden vuorovaikutus.

K12-H24-R5-I95

Kurssi koostuu kolmesta osasta: kirjallisuuskuulustelusta, harjoitustöistä ja lajintuntemustentistä.

Uotila, A., Kasanen, R. ja Heliövaara, K. 2015. Metsätuhot. Metsäkustannus Oy 206s

Kasanen, R. 2009. Metsäpuiden sienitaudit. Metsäkustannus Oy, 221 s.

Arvioidaan asteikolla 0-5. Kirjallisuustentti, lajintuntemustentti ja oppimispäiväkirja.

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

Yliopistonlehtori Risto Kasanen

Korvaa opintojakson 81415 (MPAT121) Metsäpatologian perusteet 6 op.