Osuuskunta Käyttökuva

Miten puunhankinta toimii

Syvennytään suomalaisen puunhankinnan toimitusketjuun, toimintamalleihin, toimijoihin, toimintaympäristöön, suunnitteluun.

Enrol
4.10.2019 at 09:00 - 5.11.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 6.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 7.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 13.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 14.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 20.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 21.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 27.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 28.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 4.12.2019
12:15 - 13:45
Thu 5.12.2019
12:15 - 13:45
Wed 11.12.2019
12:15 - 15:45
Thu 12.12.2019
12:15 - 15:45
Thu 16.1.2020
14:15 - 15:45
Fri 17.1.2020
14:15 - 15:45
Thu 23.1.2020
14:15 - 15:45
Fri 24.1.2020
14:15 - 15:45
Thu 30.1.2020
14:15 - 15:45
Fri 31.1.2020
14:15 - 15:45
Thu 6.2.2020
14:15 - 15:45
Fri 7.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 13.2.2020
14:15 - 15:45
Fri 14.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 20.2.2020
14:15 - 17:45

Description

Metsien ekologian ja käytön opintosuunnan opiskelijoille sekä etenkin niille heistä, jotka erikoistuvat maisteriopinnoissaan metsäteknologiaan ja logistiikkaan.

Esitietovaatimuksena kurssien ME-011C ja ME-013D hyväksytty suorittaminen.

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle peruskäsitys ja -käsitteistö tavaralajimenetelmään perustuvasta puunhankinnasta sekä sen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista Suomessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija mm.

  • osaa kuvata ne toimintamallit, menetelmät ja keinot, joilla puuta käyttävä teollisuus saa oikean määrän oikeanlaatuista puutavaraa oikeaan aikaan kustannustehokkaasti (täsmäpuunhankinta).
  • osaa kuvata informaation hallinnan ja toimintojen mukautuvuuden merkityksen nykymuotoisen puunhankinnan ohjauksessa ja kehittämisessä.
  • tuntee tavaralajimenetelmän koneellista puunkorjuuta ohjaavan tiedonsiirtostandardin sisällön sekä osaa laatia ja käyttää kyseistä standardia noudattavia korjuuohjeita.
  • tuntee metsätietyypit ja ja niiden kuntoluokitukset sekä osaa arvioida metsätien kunnostustarvetta ja osaa ehdottaa kunnostuksessa tarvittavia toimenpiteitä.

Periodit II–III. Suositellaan suoriettavaksi toisena lukuvuotena.

Opintojakson tarkastelukohteena on Suomesta ainespuuta hankkivan metsä­teollisuusyrityksen puuhuolto. Opintojaksolla perehdytään puuhuollon kannalta keskeiseen infrastruktuuriin (esim. tieverkko ja kaukokuljetuskalusto), puunhankinnan toimintamalleihin ja niihin vaikuttaviin muutoksiin (digitalisaatio) sekä puutavaran määrän ja laadun hallinnan keinoihin. Asiakaslähtöisen puunhankinnan toteutukseen tutustutaan omakohtaisesti simulointiharjoituksen keinoin.

Opintojakso suoritetaan osallistumalla luennoille (26 h) ja kirjalliseen loppukuulusteluun (3 h), palauttamalla raportti yksilötyönä tehtävästä apteerausharjoituksesta (20 h) sekä esittelemällä ryhmätyön (20 h) tulokset erillisessä purkutilaisuudessa. Lisäksi tarvitaan omatoimista perehtymistä osoitettuihin oppimateriaaleihin (66 h). Arvosana perustuu kirjallisen loppukuulustelun ja harjoitustyön kokonaispisteisiin.

Oppimateriaali koostuu luennoilla esitetystä materiaalista sekä erikseen osoitettavasta oheiskirjallisuudesta ja muusta materiaalista (mm. harjoitustyössä tarvittava sovellus ja aineistot).

Arvioidaan asteikolla 0–5 kirjallisen loppukuulustelun ja henkilökohtaisen harjoitustyön perusteella.

Opetus suomeksi. Teaching in Finnish.

Yliopistonlehtori Veli-Pekka Kivinen

Korvaa opintojakson 83837 (METEK114) Metsäteollisuuden puuhuolto 5 op.