Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.1.2020 at 08:00 - 3.2.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 13.2.2020
12:00 - 16:00

Description

Metsien ekologian ja käytön perusteet (ME-011A,B,C), metsätieteiden kenttäkurssi (ME-013A,B,C,D).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata tärkeimpien puutuotteiden raaka-aineet, valmistusprosessit ja lopputuotteet sekä niiden ominaisuudet ja käyttökohteet. Opiskelija osaa arvioida puuraaka-aineen ominaisuuksien vaikutusta puunjalostukseen ja lopputuotteiden ominaisuuksiin.

Periodi II, suositellaan suoritettavaksi 2. lukuvuonna.

Puutuoteteollisuuden tärkeimmät raaka-aineet, valmistusprosessit, sivutuotteet ja lopputuotteet sekä niiden ominaisuudet ja käyttökohteet.

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (luennot), harjoitustyö, kirjallinen kuulustelu. 22 h luentoja, 40 h harjoitustyön tekoa, 73 h muuta omatoimista opiskelua.

Luennoilla osoitettava oppimateriaali.

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosana muodostuu kirjallisen kuulustelun (60 %) ja harjoitustyön (40 %) yhteistuloksesta.

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

Yliopistonlehtori Juha Rikala, opetuksesta vastaaa Jussi Ruponen.

Korvaa opintojakson 83915 (PTEK122) Puutuoteteollisuus 5 op.