Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.5.2019 at 00:00 - 1.6.2019 at 23:59

Description

Equi Medicinali: R3-R5

 • 375060 Perusterveydenhuollon jakso 1
 • MED-22 Perusterveydenhuollon jakso 2 (375059)
 • Opiskelija osaa haastatella ja tutkia potilaan itsenäisesti sekä kirjata hänen tietonsa sähköiseen sairauskertomukseen terveyskeskusvastaanotolla.
 • Opiskelija tietää, miten terveyskeskuksessa ehkäistään ja hoidetaan yleisimpiä kansantauteja.
 • Opiskelija ymmärtää potilasohjauksen, hoitosuunnitelman tekemisen ja hoitoon sitouttamisen merkityksen hoidon tuloksellisuudessa.

Ydinainesanalyysi Moodlessa https://moodle.helsinki.fi/mod/folder/view.php?id=997359

L3 tai L4

Opintojakso sijoittuu RIHAVE-blokin (MED-34 Rintakipu, hengenahdistus ja verisuonikirurgia) yhteyteen viikon ajaksi.

Tarkempi lukujärjestys nähtävillä ennen jakson alkua Moodlessa.

Suomenkielisen opintolinjan opiskelijoiden jakso sisältää

 • seminaarin ”Mitä kansalle kuuluu?” maanantaina
 • seminaarin ”Omalla vastaanotolla opittua” perjantaina
 • oman vastaanoton pitämistä opettajalääkärin ohjauksessa terveyskeskuksessa
 • tutustumista sähköiseen potilaskertomusjärjestelmään ja strukturoituun sairauskertomukseen.

Materiaali sijaitsee Moodlessa.

Vastaanoton pitämistä valvotusti terveysasemalla ja kaksi seminaaria.

Hyväksytty/hylätty

Opetus annetaan suomenkielisen opintolinjan opiskelijoille suomeksi, ruotsinkielisen opintolinjan opiskelijoille ruotsiksi.

Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto

Professori Kaisu Pitkälä (kaisu.pitkala@helsinki.fi)

Kliininen opettaja Helena Karppinen (helena.karppinen@helsinki.fi)

Opintojaksoon sisältyy opetusta / harjoittelua Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa. HUS edellyttää, että opiskelijoilla on oltava tartuntatautilain 48 § mukaisesti voimassa olevat rokotukset. Rokotuksiin liittyvät ohjeet löytyvät opiskelijan ohjeista https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/rokotussuoja-husn-harjoit...

 • RIHAVE-blokissa viikon aikana tapahtuva terveyskeskusharjoittelu 15 t
 • Kaksi seminaaria 6 t
 • Omatoimista opiskelua 10 t

Yht. 31 t

Opintojakso korvaa kokonaisuudessaan kurssin 375055 Perusterveydenhuollon jakso 3 (1,5 op) 1.8.2017 alkaen.