Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 00:00 - 13.10.2019 at 23:59

Description

Grundexamensstuderande ML

  • 375060 Period 1 inom primärhälsovården
  • MED-22 Period 2 inom primärhälsovården (375059)

Att ha bekantat sig med verksamheten inom primärhälsovården och ha fått inblick i hur en hälsostation är uppbyggd och fungerar. Att ha lärt sig se skillnaden mellan ett patientcentrerat och sjukdomsorienterat arbetssätt, att ha lärt sig arbeta med ett oselekterat patientmaterial och förstå betydelsen av primärvårdens helhetsansvar för patienten.

Gemensam kunskapsbas på Moodle.

M3 eller M4.

Studerande bekantar sig med och deltar i hälsovårdscentralläkarens arbete på ett mångsidigt sätt under en veckas tid i Österbotten (Jakobstad, Korsholm, Kristinestad, Malax-Korsnäs, Närpes, Oravais-Vörå-Maxmo och Vasa) eller på annan tvåspråkig ort. Varje studerande utför en given skriftlig uppgift som anknyter till veckan på hälsostationen.

Materialet finns på Moodle.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet:Deltagande i den kliniska undervisningen. Att utföra en skriftlig uppgift.

Deltagande i den kliniska undervisningen. Att utföra en skriftlig uppgift.

Godkänd/underkänd

Undervisningen sker på svenska för studerande vid svenska studielinjen och på finska för studerande vid finska studielinjen.

Studieperioden innehåller sådan undervisning/praktik, angående vilken det förutsätts, att studenterna har giltigt vaccinskydd enligt HNS anvisningar. Anvisningarna hittas på fakultetens Flamma-sidor > Studier > Blanketter och direktiv (på finska): https://flamma.helsinki.fi/sv/HY292641.

Avdelningen för allmänmedicin och primärhälsovård

Professor Johan Eriksson (johan.eriksson@helsinki.fi)

  • Undervisning på hälsostation 15 t,
  • Seminaren 6 t
  • självständiga studier 10 t

Tot. 31 t

Denna kurs ersätter kursen 375055 Period 3 inom primärhälsovården (1,5 sp) från och med 1.8.2017.