Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
25.4.2020 at 00:01 - 15.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Jakso on tarkoitettu muille kuin lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille

Opiskelija osaa selittää työn ja terveyden välisen yhteyden sekä tuntee työhön liittyvien sairauksien syntymiseen ja työkykyyn vaikuttavia tekijöitä.

Martimo KP, Antti-Poika M, Uitti J (toim.). Työstä terveyttä, Duodecim, Helsinki 2018 (yht. 75 sivua): Luvut 1 Työelämän ja työterveyden kehitys Suomessa (s. 12-16), 2 Työterveyteen liittyvää lainsäädäntöä (17-27), 5 Työterveyshuolto osana terveydenhuoltojärjestelmää (57-63) 11 Työ ja mielenterveys (118-131), 12 Työ ja liikuntaelimistö (132-142), 13 Työhön liittyvät kemialliset, fysikaaliset ja biologiset altisteet (143-158), 17 Työkyvyttömyyden ja jäljellä olevan työkyvyn arviointi (199-209).

Lindström K., Leppänen A. Työyhteisön terveys ja hyvinvointi. Työterveyslaitos, Helsinki 2003.

Taskinen H, Uitti J. (toim.). Työperäiset sairaudet. Työterveyslaitos, Helsinki 2011.

Michelsen T, Reijula K ym. (toim.). Työelämän perustietoa. Helsinki: Duodecim, 2018 ISBN 978-951-656-547-0

0-5

Prof. Kari Reijula, HY, kansanterveystieteen osasto, e-mail: kari.reijula@helsinki.fi

Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmien opiskelijoita koskee seuraava: Kansanterveystieteen opintokokonaisuuden kirjatenttejä saavat lukuvuodesta 2018 - 19 alkaen suorittaa L1/H1, L2/H2 ja L6 vuosikurssien opiskelijat sekä kurssittomat opiskelijat.