Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.2.2020 at 00:01 - 6.3.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Mon 16.3.2020
16:30 - 19:30

Description

Jakso on tarkoitettu muille kuin lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille

Opiskelija tuntee ja osaa kriittisesti verrata keskeisiä ympäristöaltisteita, niiden terveysvaikutuksia ja kansanterveydellistä merkitystä Suomessa nyt ja aiemmin sekä arvioida ympäristöterveydellisen riskinarvioinnin ja alan tutkimuksen menetelmiä.

Mussalo-Rauhamaa H, Paile W, Tuomisto J, Vuorinen HS (toim.): Ympäristöterveys, 1. painos, Duodecim, Helsinki 2007 (tai uudempi painos).

Pekkanen J, Lampi J. Rakennusten kosteus- ja homevauriot ja terveys. Duodecim 2015; 131:1749–55 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015112519211

Jantunen M, Komulainen H, Nevalainen A, Tuomisto J, Venäläinen R, Viluksela M. Selvitys elinympäristön kemikaaliriskeistä: kansallisen kemikaaliohjelman taustaselvitys. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B:11/2005 http://julkari.fi/handle/10024/78735

Keinänen J, Forss P. Kunnallinen ympäristöterveydenhuolto.

http://www.ymparistojaterveys.fi/wp-content/uploads/2017/11/YTHesite.pdf

Tommila P, Vanhanen J, Halonen M, Rinne P. Miten Suomi selviää yli 4 astetta lämpimämmässä maailmassa? Sitran selvityksiä, Helsinki, 2013 http://www.sitra.fi/julkaisut/Selvityksi%C3%A4-sarja/Selvityksia74_15121...

Suomeen soveltuvin osin: Smith, K.R., A.Woodward, D. Campbell-Lendrum, D.D. Chadee, Y. Honda, Q. Liu, J.M. Olwoch, B. Revich, and R. Sauerborn, 2014: Human health: impacts, adaptation, and co-benefits. In: Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 709-754.

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap11_FINAL.pdf

Mussalo-Rauhamaa H, Paile W, Tuomisto J, Vuorinen HS (toim.): Ympäristöterveys, 1. painos, Duodecim, Helsinki 2007. (tai uudempi painos).

Pekkanen J, Lampi J. Rakennusten kosteus- ja homevauriot ja terveys. Duodecim 2015; 131:1749–55 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015112519211

Jantunen M, Komulainen H, Nevalainen A, Tuomisto J, Venäläinen R, Viluksela M. Selvitys elinympäristön kemikaaliriskeistä: kansallisen kemikaaliohjelman taustaselvitys. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B:11/2005 http://julkari.fi/handle/10024/78735

Keinänen J, Forss P. Kunnallinen ympäristöterveydenhuolto.

http://www.ymparistojaterveys.fi/wp-content/uploads/2017/11/YTHesite.pdf

Tommila P, Vanhanen J, Halonen M, Rinne P. Miten Suomi selviää yli 4 astetta lämpimämmässä maailmassa? Sitran selvityksiä, Helsinki, 2013 http://www.sitra.fi/julkaisut/Selvityksi%C3%A4-sarja/Selvityksia74_15121...

Suomeen soveltuvin osin: Smith, K.R., A.Woodward, D. Campbell-Lendrum, D.D. Chadee, Y. Honda, Q. Liu, J.M. Olwoch, B. Revich, and R. Sauerborn, 2014: Human health: impacts, adaptation, and co-benefits. In: Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 709-754.

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap11_FINAL.pdf

0-5

Prof. Juha Pekkanen, HY, kansanterveystieteen osasto, e-mail:juha.pekkanen@helsinki.fi