Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
28.12.2019 at 00:01 - 17.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Mon 27.1.2020
16:30 - 19:30

Description

Jakso on tarkoitettu muille kuin lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille

Opiskelija osaa selittää terveyssosiologian perusteet ja osaa kriittisesti pohtia erilaisia terveyssosiologia tulkintoja keskenään.

Karvonen S ym. (toim.): Terveyssosiologian linjoja. Gaudeamus, Helsinki 2017, ISBN-13: 9789524954204, ISBN-10: 9524954206

Cockerham W (toim.): The New Blackwell Companion to Medical Sociology. Wiley-

Blackwell, Chichester 2010, ISBN 978-1-4051-88868-5, s. 1-287.

Ashorn U, Henriksson L, Lehto J, Nieminen P (toim.): Yhteiskunta ja terveys. Klassisia

teoreettisia näkökulmia. Gaudeamus, Helsinki, 2010, ISBN 978-952-495-130-2

Tentti suoritetaan kansanterveystieteen osaston tenttipäivinä.

0-5

Prof. Ossi Rahkonen, HY, kansanterveystieteen osasto, e-mail: ossi.rahkonen@helsinki.fi

Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmien opiskelijoita koskee seuraava: Kansanterveystieteen opintokokonaisuuden kirjatenttejä saavat lukuvuodesta 2018 - 19 alkaen suorittaa L1/H1, L2/H2 ja L6 vuosikurssien opiskelijat sekä kurssittomat opiskelijat.